Innowacje

Bayer jest firmą innowacyjną, o długiej tradycji w zakresie badań i rozwoju. Wykorzystując naukę, by sprostać światowym wyzwaniom, dostarczamy innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na pojawiające się potrzeby klientów i rynków.