SCIENCE FOR A BETTER LIFE

F

F - Food Chain Partnership (Partnerstwo Łańcucha Produkcji Żywności)

Wspólna praca na rzecz zrównoważonego rolnictwa
Firma Bayer tworzy wartość dodaną dla wszystkich partnerów działających w ramach łańcucha produkcji żywności, łącząc rolników, handlowców, producentów żywności i detalistów w ramach inicjatyw biznesowych objętych wspólną nazwą Partnerstwa Łańcucha Produkcji Żywności.
To proaktywne podejście stanowi wkład firmy Bayer w zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności. Wspólnym celem jest zrównoważona produkcja wystarczającej ilości wartościowej żywności. Dotychczas w ramach Partnerstwa Łańcucha Produkcji Żywności, firma Bayer wdrożyła 240 inicjatyw biznesowych obejmujących 40 różnych upraw w 30 krajach.

Korzyści dla rolników
Firma Bayer pomaga rolnikom zwiększać plony i osiągać wysokojakościowe zbiory. To z kolei zapewnia rolnikom szerokie możliwości działań na rynkach krajowych i eksportowych podejmowanych w celu osiągania odpowiednich dochodów. Dostosowana do wymagań klientów oferta firmy Bayer obejmuje zrównoważone rozwiązania w zakresie upraw oraz usługi takie jak programy szkoleniowe i ciągłe konsultacje dostępne przez cały okres wegetacyjny.

Kiedy zwierzęta stają się żywicielami pasożytów

Firma Bayer tworzy wartość dodaną dla wszystkich partnerów działających w ramach łańcucha produkcji żywności, łącząc rolników, handlowców, producentów żywności i detalistów w ramach inicjatyw biznesowych objętych wspólną nazwą Partnerstwa Łańcucha Produkcji Żywności. To proaktywne podejście stanowi wkład firmy Bayer w zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności. Wspólnym celem jest zrównoważona produkcja wystarczającej ilości wartościowej żywności. Dotychczas w ramach Partnerstwa Łańcucha Produkcji Żywności, firma Bayer wdrożyła 240 inicjatyw biznesowych obejmujących 40 różnych upraw w 30 krajach świata.

Korzyści dla zakładów przetwórstwa żywności

Przetwórcy potrzebują produktów o niezmiennie wysokiej jakości oraz pełnej identyfikowalności w celu zwiększenia wydajności swojej pracy. Dzięki pomocy ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznej sieci firmy Bayer, zakłady zajmujące się przetwórstwem żywności mogą określać i systematycznie doskonalić praktyki zrównoważonego rolnictwa.Korzyści dla eksporterów i importerów

Eksporterzy i importerzy muszą spełniać wymagania jakościowe zarówno w kraju producenta, jak i na rynku docelowym. Firma Bayer oferuje im swoją wiedzę, pomagając w przestrzeganiu obowiązujących krajowych i międzynarodowych wymagań jakościowych.
Korzyści dla detalistów

Sprzedawcy detaliczni mają pewność otrzymywania kontrolowanych i niezmiennie wysokojakościowych płodów rolnych. To właśnie tutaj widać efekty projektów realizowanych w ramach Łańcucha Produkcji Żywności firmy Bayer: wysokojakościowa żywność produkowana jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa z możliwością prześledzenia wszystkich etapów produkcji, począwszy od źródła pochodzenia żywności, co sprawia, że proces produkcyjny jest całkowicie przejrzysty.
Korzyści dla konsumentów
Wszyscy partnerzy Łańcucha Produkcji Żywności współpracują na rzecz zrównoważonego rolnictwa i podejmują wszelkie starania, aby sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie bezpiecznej i wysokojakościowej żywności dostępnej cały rok po przystępnych cenach, co stanowi podstawę zdrowego żywienia.

O

O - Oncology – Cancer Treatment (Onkologia - leczenie nowotworów)

Cząsteczki celowane
Pomimo znaczącego postępu w walce z nowotworami nadal istnieje znaczne niezaspokojone zapotrzebowanie na metody leczenia pozwalające przedłużyć życie i poprawić jego jakość. Firma Bayer prowadzi badania nad specjalnymi cząsteczkami pomagającymi we wcześniejszym wykrywaniu nowotworów.

Nowotwór we wczesnym stadium
Wczesne wykrycie
Nowotwory wątroby mogą być uwidocznione przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI) oraz udoskonalonych badań obrazowych z zastosowaniem środków kontrastowych
Komórki nowotworowe
Transport śmiertelnych substancji do komórek nowotworowych
Tak jak niegdyś żołnierzom greckim udało się zdobyć Troję, tak współcześni badacze wiążą substancje toksyczne powodujące śmierć komórek z nowymi przeciwciałami, które po podaniu wiążą się z receptorami komórek raka i mogą je niszczyć nie szkodząc jednocześnie komórkom prawidłowym.

 

Wzrastający nowotwór
Zapobieganie wzrostowi komórek nowotworowych
Prawie wszystkie komórki nowotworowe charakteryzują się odbiegającą od normy aktywacją szlaków przekazywania sygnałów przyczyniających się do ich wzrostu. W niektórych komórkach nowotworowych receptory znajdujące się na ich powierzchni odgrywają rolę w takim procesie aktywacji. W przypadku takich nowotworów nowe przeciwciała, które potrafią wiązać się z tymi receptorami, mogą zapobiegać ich aktywacji, tym samym zmniejszając tempo wzrostu komórek nowotworowych.

 

Dostarczanie substancji odżywczych do komórek nowotworowych
Zapobieganie rozwojowi naczyń krwionośnych
W przypadku wielu nowotworów, do ich wzrostu i rozprzestrzeniania się potrzebny jest rozwój nowych naczyń krwionośnych. Inhibitory wielokinazowe, które potrafią blokować czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i inne szlaki sygnałowe związane z neoangiogenezą (powstawaniem nowych naczyń), mogą zapobiegać lub spowalniać wzrost różnych komórek nowotworowych.

 

Przerzuty do kości
Zapobieganie przerzutom do kości
Przerzuty do kości są często bardzo bolesne i są też przyczyną istotnych powikłań. W przypadku niektórych nowotworów, jak np. rak gruczołu krokowego, mogą stanowić także zagrożenie dla życia. Farmaceutyki, które potrafią lokalizować miejsca wysokiej przemiany kostnej i niszczyć przerzuty, mogą ograniczać występowanie powikłań i wydłużać życie.

L.PL.COM.11.2015.3321

R

R - Rice (Ryż)

Obecnie połowa ludzkości zależna jest od ryżu jako podstawowego zboża
Ryż stanowi podstawowe pożywienie dla więcej niż 50 procent populacji świata i dostarcza ponad 20 procent kalorii spożywanych przez ludzi. Ryż jest trzecim najczęściej produkowanym na świecie
zbożem po kukurydzy i pszenicy.

Tereny uprawy ryżu
80 procent światowej produkcji ryżu pochodzi z siedmiu krajów. Najważniejsze kraje produkujące ryż to Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz, Wietnam, Tajlandia i Birma. Tajlandia to największy eksporter ryżu na świecie.
Za kulisami

Ryż to jedyne zboże, które potrafi przeżyć w całkowitym zanurzeniu w wodzie - zapobiega to rośnięciu chwastów. Jednakże taka gospodarka wodna wymaga dużo pracy i nakładów finansowych.Różne kraje, różne smaki
Na całym świecie uprawia się około 120.000 odmian ryżu. Zasadnicza różnica występuje pomiędzy ryżem krótkoziarnistym a długoziarnistym. Ryż brązowy, posiadający nienaruszone otręby, jest szczególnie zdrowy. Otręby te zawierają wiele witamin i minerałów. Ryż biały jest bardziej
popularny, lecz został on oczyszczony, co skutkuje utratą otrębów i ważnych składników odżywczych.

  A

A - Aspirin

Aspirin
Od ponad 100 lat znany jest konsumentom lek przeciwbólowy AspirinTM. Większość innych leków z wiktoriańskiej apteki dawno została już zastąpiona nowszymi środkami. Lecz biorąc pod uwagę trwające badania nad potencjalnymi nowymi zastosowaniami dla AspirinTM , prawdopodobne jest, że przez kolejnych 100 lat będzie ona nadal obecna na rynku.

Fakty dotyczące AspirinTM
AspirinTM jest…
… dostępna w ponad 100 krajach na świecie.
… jednym z najlepiej przebadanych leków przeciwbólowych na świecie.
… dostępna w różnych postaciach farmaceutycznych
… określona przez Światową Organizację Zdrowia jako korzystna ekonomicznie terapia pierwszego rzutu w bólu i zapobieganiu zawałom serca.
… przedmiotem nieustannych badań naukowych w celu znalezienia jej nowych zastosowań, łącznie z możliwością zapobiegania wielu chorobom.
… „A“ od grupy acetylowej, „spir“ od Spiraea ulmaria (roślina zawierająca salicynę) i „in“ jako typowy przyrostek stosowany w nazewnictwie leków.

 
W roku 400 p.n.e.
Hipokrates zalecał korę i liście wierzby w celu łagodzenia bólu i gorączki. Substancja czynna zawarta w tych środkach to kwas salicylowy.

Dzięki Napoleonowi
Po skolonizowaniu Nowego Świata Europa stosowała chininę do leczenia bólu i gorączki. Blokada Kontynentalna wprowadzona przez Napoleona (1806 – 1814) wstrzymała wymianę handlową i Europa została ponownie zmuszona do stosowania kory wierzby.

Zapobieganie atakom serca i udarom
AspirinTM zmniejsza krzepliwość krwi. Wśród pacjentów z grup ryzyka, stosowanie niewielkich dawek AspirinTM pomaga zapobiegać ponownym zawałom serca i udarom niedokrwiennym.. Takie zastosowanie Aspirin należy zawsze skonsultować z lekarzem, który najlepiej oceni korzyści i potencjalne ryzyko towarzyszące regularnemu stosowaniu leków.

Ból
Ból jest jednym z objawów stanu zapalnego. Aspirin, hamując powstawanie stanu zapalnego, działa przeciwbólowo. Ale należy zachować ostrożność: ból to sygnał ostrzegawczy.


 

Pierwszy czysty kwas acetylosalicylowy
W roku 1897 Felix Hoffmann, niemiecki chemik zatrudniony w firmie Bayer, poszukując leku dla swego ojca cierpiącego na artretyzm, rozpoczął badania nad kwasem acetylosalicylowym, który dobrze działał na bóle artretyczne. 

Leczenie bólu różnego rodzaju
AspirinTM zmniejsza gorączkę, ból i stan zapalny poprzez blokowanie enzymów komórek układu odpornościowego

Sir John Vane
W roku 1972 John Vane, Profesor Farmakologii w Londynie, opublikował swoje badania nad efektem działania AspirinTM , odkrywając, że hamuje ona biosyntezę prostaglandyn. W 1982 roku otrzymał on Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za pracę nad mechanizmem działania prostaglandyn, które doprowadziły do odkrycia mechanizmów działania AspirinTM .

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Aspirin® (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki
Wskazania: Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka.  
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ciężka niewydolność serca, wątroby lub  nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku do 12 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/04.07.2014/LR

 

Aspirin Cardio, Acidum acetylsalicylicum, 100 mg, tabletki powlekane

 

Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. 
Wskazania: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158,02-326 Warszawa, tel./  fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V6/062014/MT

 

L.PL.COM.11.2015.3321