SCIENCE FOR A BETTER LIFE

L

L - Loving science ( Z miłości do nauki)

Baylab w Polsce


Bayer od lat prowadzi program popularyzacji nauki i innowacyjności. W Polsce w salonie popularnonaukowym Baylab prowadzi profilaktyczne warsztaty familijne - Naukowe Czwartki i Soboty. Poświęcone są tematyce kardiologicznej, okulistycznej, profilaktyce przeciwnowotworowej a także roślin uprawnych, bioróżnorodności, witamin oraz zwierząt domowych.


Baylab jest objęty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2012 roku.

I

I - Innovation (Innowacje)

Od nowych pomysłów do udanych produktów 
Bayer jest firmą innowacyjną o długiej tradycji badań naukowych. Nasza koncentracja na innowacjach jest kluczem do uzyskania i utrzymania wiodącej pozycji na każdym rynku, gdzie prowadzimy działalność. Jest to także podstawa dla poprawy warunków życia wielu milionów ludzi.
Dzięki zastosowaniu dokonań naukowych w odpowiedzi na podstawowe globalne wyzwania, dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które stanowią reakcję na niespełnione potrzeby klientów i rynków.

Droga do innowacyjnych leków

Opracowanie nowych leków wymaga dużo pracy. Spójrz na pięć etapów tego procesu, harmonogram, koszty i liczbę potrzebnych do opracowania leku substancji!


 

L.PL.COM.11.2015.3321

F

F - Family Planning And Women’s Health (Planowanie rodziny i zdrowie kobiet)

Bayer w obszarach zdrowia kobiet koncentruje się głównie na planowaniu rodziny oraz terapiach ginekologicznych.

 

Różne metody - indywidualne potrzeby

Hormonalne środki antykoncepcyjne zawierają substancje, których wpływ jest zbieżny z wpływem steroidowych hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu), wytwarzanych przez organizm kobiety. Na świecie dostępne są różne rodzaje hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Wśród nich znajdują się: tabletka doustna (,,pigułka"), system domaciczny (IUS), plaster naskórny, pierścień dopochwowy, implant podskórny oraz zastrzyk domięśniowy.

Wszystkie formy antykoncepcji hormonalnej muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjentki i przepisane przez lekarza. Do ważnych kryteriów wyboru metody należą m.in. wiek kobiety, jej stan zdrowia, obecna sytuacja życiowa, osobiste preferencje, jak również oczekiwania w stosunku do metody antykoncepcji.


 

L.PL.COM.11.2015.3321

E

E - Efficient crop protection (Wydajna ochrona roślin)

Najlepsze warunki dla tego, co w naturze najlepsze


Na całym świecie zdrowie upraw jest zagrożone niezliczoną liczbą chorób, szkodników i chwastów. Bayer postawił sobie za cel opracować skuteczne i przyjazne dla środowiska produkty pozwalające ograniczyć utraty plonów do minimum.


Szkodniki, chwasty i choroby grzybicze zagrażają naszym zbiorom, a tym samym bezpieczeństwu światowych dostaw żywności. Stworzenie środków chwastobójczych, grzybobójczych i owadobójczych, które charakteryzuje wysoka skuteczność i które jednocześnie są przyjazne dla środowiska, stanowi ogromne wyzwanie.


Bayer jest jednym ze światowych liderów działających w sektorze rolnictwa. Oferuje szeroki zakres chemicznych i biologicznych rozwiązań, w tym środki owadobójcze, które działają za pośrednictwem obu roślinnych systemów transportowych. Oprócz środków chwastobójczych ulegających szybkiej biodegradacji, oferuje również innowacyjne biologiczne zaprawy nasienne, które łączą działanie owadobójcze z ochroną przed nicieniami.