Bayer Innowacje

SCIENCE FOR A BETTER LIFE

S

S - Science (Nauka)

Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Jako firma innowacyjna wyznacza trendy w obszarach intensywnych badań naukowych. Produkty i usługi firmy Bayer opracowywane są z myślą o przynoszeniu korzyści ludziom i poprawie jakości życia. Firma inwestuje rocznie około 3 miliardów euro w działalność badawczo-rozwojową.

C

C - Companion Animals ( Zwierzęta towarzyszące)


Lepsze życie naszych czworonożnych przyjaciół


Niezależnie od tego, czy mamy psa, kota czy inne zwierzę domowe, naszym obowiązkiem jest dbanie o naszych czworonożnych podopiecznych. Zespół Animal Health firmy Bayer z pasją opracowuje nowe rozwiązania pomagające weterynarzom i właścicielom zwierząt domowych w pielęgnacji i ochronie zdrowia oraz dobrostanu naszych zwierzęcych towarzyszy.


Ludzie i zwierzęta koegzystują od tysięcy lat. Mogą być atakowani przez te same patogeny powodujące choroby. Zjawisko to nazywane jest zoonozą. Na świecie ilość patogenów powodujących choroby odzwierzęce rośnie. Często choroby są przenoszone przez owady lub pasożyty zwane wektorami. Bayer jest globalnym liderem w dziedzinie ochrony zwierząt przed pasożytami i aktywnie przyczynia się do ograniczania występowania chorób przenoszonych przez wektory między ludźmi i zwierzętami.

 I

I - Indoors And Outdoors (W domu i w ogrodzie)

Przyjemne środowisko domowe
Wśród właścicieli domów i amatorów ogrodnictwa istnieje rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie środków zwalczania szkodników i chwastów. Firma Bayer oferuje im szeroką gamę bezpiecznych, skutecznych i łatwych w użyciu produktów służących do zwalczania insektów, gryzoni, grzybów i chwastów. W coraz większym stopniu łączymy ze sobą chemię i biologię, rozwijając i wdrażając coraz bardziej zaawansowane i środowiskowo zrównoważone produkty.

E

E - Eye Treatment (Leczenie chorób oczu)

 

To dzięki narządom zmysłu człowiek kontaktuje się ze światem. Postrzegamy swoje otoczenie głównie za pomocą wzroku, który dostarcza do ludzkiego mózgu prawie 80% wszystkich odbieranych wrażeń. Narządem wzroku jest oko, a receptorami pręciki i czopki siatkówki oka. Narząd wzroku jest bardzo wrażliwy i łatwo go uszkodzić, a niezwykle trudno przywrócić utracone możliwości widzenia.

 

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem

Jeżeli w środku pola widzenia pojawią się zniekształcenia lub czarna plama, może świadczyć o chorobie oka, która – nieleczona – może doprowadzić do niemal całkowitej utraty wzroku. U osób starszych jedną z najczęstszych chorób odpowiedzialnych za pogorszenie widzenia centralnego jest wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Plamka żółta to bardzo niewielkich rozmiarów obszarsiatkówki oka, będący największym skupiskiem czopków - światłoczułych receptorów siatkówki odpowiedzialna za ostre widzenie, rozpoznawanie barw i kontrastów. Jej prawidłowe funkcjonowanie potrzebne jest do wykonywania codziennych czynności jak np. czytanie, rozpoznawanie twarzy, jazda samochodem. Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest także jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty nabytej w krajach rozwiniętych, wśród osób po 65 roku życia.

Niedrożność żył siatkówki (RVO)

Niedrożność żył siatkówki (RVO) jest przewlekłą chorobą oka, mogącą prowadzić do nagłej utraty wzroku. RVO jest drugą co do częstości przyczyną utraty wzroku związanej z chorobami naczyń krwionośnych siatkówki. U pacjentów z RVO występują takie objawy jak zamazane widzenie, męty (ruchome plamki, punkty, nitki, pasma przed oczami) , krzywienie obrazu, a nawet nagła, całkowita utrata wzroku w oku.

 

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME)

Wyciekający płyn powoduje obrzęk – zwany cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) – który zniekształca plamkę, powodując zamazane widzenie. Nieleczone DME może prowadzić do całkowitej utraty widzenia.

 

Neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności

Neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności jest poważną chorobą oka, która nieleczona może prowadzić do ślepoty.

Krótkowzroczność wysoka może prowadzić do stanu zwanego neowaskularyzacją naczyniówkową (CNV). Polega on na powstawaniu nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych w naczyniówce, z których wydostaje się płyn, powodując obrzęk w oku.

U pacjentów, u których występuje neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności, pojawiają się takie objawy jak zamazane widzenie (metamorfopsja), krzywienie obrazu i/lub obecność białych lub szarych punktów w centrum pola widzenia (mroczki).
 

L.PL.COM.11.2015.3321

N

N - New Vision For Agriculture (Nowa wizja dla rolnictwa)

Bezpieczeństwo żywnościowe
Populacja świata ciągle rośnie, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na żywność, paszę i surowce odnawialne. Jednakże powierzchnia gruntów ornych jest ograniczona i miliony ludzi nadal cierpi głód. Globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest możliwe wyłącznie dzięki innowacjom. Jako kluczowy gracz w przemyśle rolnym firma Bayer odgrywa ważną rolę wprowadzając innowacje dla poprawy wydajności rolnictwa.

Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa
Firma Bayer wspiera rolników, oferując im szkolenia w zakresie dobrych praktyk rolniczych, zapewniając dostęp do nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie i schematów finansowania, ulepszając gospodarkę wodną oraz magazynowanie zebranych płodów rolnych. Ponadto, firma Bayer dokonuje znaczących inwestycji w spółki partnerskie z najważniejszymi instytutami badawczymi na świecie, prowadząc badania nad podstawowymi zbożami
takimi jak pszenica i ryż.
Firma Bayer uczestniczy w programie „Nowa wizja dla rolnictwa”
Ta inicjatywa to wielostronna platforma służąca promocji zrównoważonej gospodarki rolnej. Jej celem jest stworzenie wspólnej platformy działań oraz wspieranie wielostronnej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na współpracy publiczno-prywatnej na poziomie krajowym.
Jej trzy cele to: bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone środowisko naturalne oraz wzrost
gospodarczy.

Podejścia chemiczne i biologiczne
Rośliny narażone są na stres w związku ze szkodnikami, chwastami i chorobami oraz suszą, upałem, zimnem i zasoleniem gleby. Odpowiedzią firmy Bayer na te problemy są rozwiązania w zakresie ochrony upraw, udoskonalonych nasion oraz inwestycji w prace badawczo-rozwojowe.

C

C - Cardiovascular Health (Zdrowie serca i naczyń)

Serce i naczynia - niezbędne do życia
Serce jest najbardziej pracowitym mięśniem organizmu. Przez 24 godziny na dobę nieustannie pompuje krew do naczyń krwionośnych, które transportują m.in. tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek naszego ciała.

Co roku na całym świecie w wyniku chorób układu krążenia umierają miliony ludzi. Naukowcy firmy Bayer prowadzą badania nad sposobami kontrolowania, a nawet leczenia niektórych z tych chorób.

 

Co serce robi dla ciebie:
Mięsień sercowy jest najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć krew do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców u nóg i stóp. Serce człowieka w ciągu całego życia uderza ok. 2,5 miliarda razy!

 

Co my możemy zrobić dla serca:
Ćwiczyć przynajmniej dwa razy w tygodniu, jeść codziennie świeże owoce i warzywa i ograniczyć spożywanie tłuszczu. Badajmy się regularnie - profilaktycznie, tak jak dbamy o swoje zęby.

       

 

L.PL.COM.11.2015.3321

E

E - Environment (Środowisko)

Naukowcy, pszczelarze i rolnicy współpracują, by pomagać pszczołom.

Pszczoły to jedne z najważniejszych pożytecznych owadów. Bayer za pomocą programu Bee Care, opracowuje nowe rozwiązania poprawiające zdrowie pszczół.


Pszczoły nie tylko produkują miód i sprawiają, że kwiaty na łąkach kwitną. Odgrywają również istotną rolę w naszych dostawach żywności. Wkład pszczół w globalne rolnictwo poprzez zapylanie upraw jest oceniany na ponad 150 miliardów euro rocznie. Chociaż w ciągu ostatnich 50 lat liczba populacji pszczół miodnych wzrosła o 45%, obecnie obserwuje się spadek liczby kolonii, głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Powodów jest wiele: pasożyty, wirusy i bakterie, inne patogeny, niedostatek pożywienia, nieodpowiednie praktyki pszczelarskie, działania związane z rolnictwem oraz niekorzystne warunki pogodowe i klimatyczne.


Zasiewanie łąk dla pszczół


Dobrze odżywione pszczoły są bardziej odporne na choroby. Z tego względu Bayer wprowadziła projekt zasiewania powierzchni kwitnącymi roślinami miododajnymi. Firma współpracuje ze społecznościami, ośrodkami ogrodniczymi, sieciami marketów budowlanych oraz pszczelarzami w tworzeniu pasów kwietnych, które są ważnym źródłem pożywienia dla pszczół i innych owadów pożytecznych.


Produkty Bayer – przyjazne dla środowiska i pszczół


Bayer wnosi istotny wkład w ochronę pożytecznych organizmów takich jak pszczoły miodne ze względu na wysoki poziom odpowiedzialności, jaką bierze za swoje produkty. Kompleksowe testy, badania laboratoryjne i terenowe w rzeczywistych warunkach są stałą częścią procesu rozwoju produktu w przypadku środków owadobójczych. Bayer ściśle współpracuje z rolnikami, aby dopilnować, że stosują produkty Bayer w sposób odpowiedzialny i mając na uwadze dobro pszczół.