16 września 2017

Aspirin® Kontynuacja tradycji

Warszawa, 16 września 2017 r Przez 120 lat kwas acetylosalicylowy, substancja czynna Aspirin®, zdobył wiarygodność i zaufanie pacjentów. Pomimo upływu czasu, kwas acetylosalicylowy pozostaje niezmiennie ważnym lekiem dla pacjentów.

Kwas acetylosalicylowy łagodzi ból i obniża gorączkę, a przy stosowaniu w tzw. dawkach kardiologicznych, u określonej grupy pacjentów może zapobiegać wystąpieniu zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar niedokrwienny. W świeżym zawale mięśnia sercowego lub przy podejrzeniu zawału, przyjęcie określonych dawek kwasu acetylosalicylowego pozwala na zahamowanie agregacji płytek krwi. Wielokierunkowe działanie kwasu acetylosalicylowego, będącego substancją czynna Aspirin®, zostało docenione przez społeczność naukową i pacjentów na całym świecie.

 

Początek dziedzictwa

 

Dziesiątego sierpnia 1897 r., w jednym z laboratoriów firmy Bayer w niemieckim Wuppertalu, dr Felix Hoffmann po raz pierwszy z powodzeniem zsyntetyzował chemicznie czystą i stabilną postać kwasu acetylosalicylowego . Począwszy od 1899 roku, Aspirin® zaufały dziesiątki milionów ludzi poszukujących skutecznej ulgi w bólu.

 

W 1898 r. pojawiały się pierwsze doniesienia pisujące korzystne przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego. Zachęciło to firmę Bayer do rozpoczęcia produkcji leku, początkowo w postaci proszku, później – tabletki. Dzięki temu, że lek jako jeden z pierwszych był oferowany w postaci tabletek, ustalenie i stosowanie wystandaryzowanych dawek stało się łatwiejsze. Wkrótce lekarze zalecali  stosowanie Aspirin® w leczeniu bólu głowy, bólu zębów i całego ciała, a także gorączki w przebiegu przeziębienia lub grypy . Aspirin® szybko stała się jednym z najpopularniejszych leków przeciwbólowych.

 

Bezpieczeństwo i skuteczność w zwalczaniu łagodnego i umiarkowanego bólu

 

Aspirin® jest uważana za sprawdzony lek przeciwbólowy. Przeprowadzone niedawno metaanalizy   obejmujące 145 badań klinicznych z udziałem ponad 32 tys. pacjentów, przeprowadzanych w ciągu 20 lat, potwierdziły korzystny profil bezpieczeństwa kwasu acetylosalicylowego dla układu pokarmowego, który stosowany jest  zgodnie ze wskazaniami, w doraźnym zwalczaniu bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, a także bólu i gorączki będących wynikiem przeziębienia lub grypy. Częstość występowania niewielkich działań niepożądanych dla układu pokarmowego jest podobne do placebo, a poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego nie zostały odnotowane w cytowanych publikacjach. 

 

Wszechstronność, innowacje i postęp w nowej postaci leku

 

Wszechstronność Aspirin® oraz zaangażowanie firmy Bayer w innowacje znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu różnych postaci leku Aspirin®. Na przykład nowa postać Aspirin  - Aspirin® PRO z technologią MicroActive, szybko uwalnia kwas acetylosalicylowy, co przyspiesza jego wchłanianie, uwalniając od bólu dwa razy szybciej niż tradycyjna formuła tabletek Aspirin® , Aspirin® Complex Hot z kolei obniża gorączkę oraz  łagodzi objawowe przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa czy zatok.  Produkt Aspirin® C, którego właściwości  zwalczają ból oraz oznaki przeziębienia, zawiera w swoim składzie również witaminę C, wzmacniającą odpowiedź obronną organizmu poprzez wspieranie odporności.

 

Kontynuacja spuścizny

 

Ze względu na swoją niezwykłą historię, Aspirin® (kwas acetylosalicylowy) znalazła się w Narodowym Muzeum Historii Amerykańskiej Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz w Wykazie leków podstawowych WHO . Jednocześnie kwas acetylosalicylowy nie traci swojej kluczowej pozycji we współczesnych badaniach. Co rok jest tematem około 1500 publikacji opisujących wyniki badań naukowych , m.in. analizujących jego potencjalne zalety w terapii innych chorób.
Bayer z zaangażowaniem kontynuuje współpracę ze społecznością naukową, aby przy ich rozwijającym się wsparciu, zapewnić pacjentom maksymalne korzyści ze stosowania Aspirin®. Firma wspiera liczne badania oceniające potencjał Aspirin® do zaspokojenia niezrealizowanych potrzeb zdrowotnych. Firma Bayer zapewnia ponadto edukację i wsparcie dla wysiłków takich organizacji, jak Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) czy Światowa Federacja Kardiologiczna (World Heart Federation, WHF), zachęcających pacjentów i lekarzy do dialogu na temat ryzyka oraz postępowania w zakresie chorób układu krążenia.

 

O firmie Bayer

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016, grupa Bayer zatrudniała ok. 115 200 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 46,8 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,7 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

 

Kontakt:

Monika Lechowska-Wróbel

Head of Communications Bayer CEE

tel. 22 572 35 16

Email: monika.lechowska@bayer.com

 

Biuro Prasowe Bayer

Aleksandra Stasiak, Omega Communication

Tel. 22 854 16 21, 602 115 401

Email: astasiak@communication.pl

 

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.