15 czerwca 2018

Bayer wspiera konkurs KRUS, promujący bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych

Warszawa, 15 czerwca 2018 r. – Ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Jego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, patronem honorowym - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Z konkursem, już od pięciu lat, związana jest również firma Bayer.

W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 36 000 dzieci z blisko 3 000 wiejskich szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pożądanych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Edycja 2018 przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób. Zadaniem uczestników było wykonanie prac plastycznych na ten temat.

Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w piątek 15 czerwca w warszawskiej Centralnej Bibliotece Rolniczej, zgromadziła 51 laureatów wraz z rodzicami i nauczycielami.

- Bardzo wysoko oceniamy wartość edukacyjną i prewencyjną Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, dlatego od pięciu lat wspieramy tę inicjatywę – mówi Iwona Krych-Stec, szef Marketingu działu Crop Science, Bayer – Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a także ich opiekunom: rodzicom i nauczycielom, bowiem to dom i szkoła najsilniej wpływa na wzorce dzieci. Cieszę się, że firma Bayer ma swój udział w promowaniu odpowiedzialnych postaw.

Dla zwycięzców firma Bayer ufundowała zestawy nagród, związanych z tegorocznym mundialem.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach I prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.