20 grudnia 2017

Prestiżowe nagrody naukowe – kardiologiczna, ginekologiczna, agrobiotechnologiczna – wręczone!

Warszawa, 20grudnia 2017r. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Narodowej wręczonoprestiżowe nagrody naukowe: Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz, po raz pierwszy, nagrodę AgroBioTop Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Fundatorem nagród jest firma Bayer, a każda ma wysokość 5 000 euro.

Laureatem nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został dr hab. n. med. Tomasz Rolederze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wKatowicach. Kapituła, której przewodniczyła prof. dr hab. Janina Stępińska, doceniła cykl pracnt. nowoczesnych technik obrazowania w ocenie patologii tętnic wieńcowych, wieńcowych pomostów żylnych oraz tętnic nerkowych.

 

Laureatką nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników została dr hab. n. med. Agnieszka Zawiejska z Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prof. dr hab. Piotr Laudański, reprezentujący kapitułę, podkreślałpodczas gali dorobek laureatki, specjalizującej się w leczeniu kobiet w ciąży chorujących na cukrzycę.

 

Laureatką pierwszej edycji nagrody AgroBioTop Komitetu Biotechnologii PAN, honorującej osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii, otwierające nowe perspektywy rozwoju rolnictwa, została dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska z Państwowego Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu. Kapituła, której przewodniczył prof. dr hab. Maciej Żylicz, przyznała nagrodę za opracowanie i wdrożenie do praktyki nowych metod diagnostycznych wykrywania i identyfikacji, również w warunkach szklarnianych i polowych, różnych gatunków wirusów roślin.

 

- Tylko odpowiedzialny biznes i odpowiedzialna nauka zbudują lepszy świat, w którym nasze dzieci i wnuki będą dumne z tego, co wypracowaliśmy – powiedział podczas gali Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Europie Środkowej – Cieszymy się, że możemy prowadzić program promocji nauki polskiej, aby wspólnie sprostać wyzwaniom jutra.

 

Każda z nagród przyznawana  raz w roku młodym naukowcom, którzy mają na swoim koncie znaczące sukcesy – nierzadko również na arenie międzynarodowej. Kapitułę, która dokonuje wyboru laureatów, stanowią najwybitniejsze autorytety w dziedzinie kardiologii, ginekologii i agrobiotechnologii. Dotychczas wyróżnienia przyznano kilkudziesięciu wybitnym polskim specjalistom z ośrodków medycznych i badawczych w całym kraju. Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wręczono po raz siedemnasty, Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (wcześniej – Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) – po raz dziesiąty, a Komitetu Biotechnologii PAN – po raz pierwszy.

 

O firmie Bayer

 

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016, grupa Bayer zatrudniała 115 200 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,8 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,7 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer,

na Twitterze: https://twitter.com/Bayer,

na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

 

Kontakt z mediami:

Marzena Smolińska,Communication Business Partner, tel.: 22 572 39 72, 666 068 763

e-mail:marzena.smolinska@bayer.com

 

Biuro prasowe Bayer:

Aleksandra Stasiak, Omega Communication, tel. 22 854 16 21,602 115 401

e-mail: astasiak@communication.pl

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.