Stawiając czoła pogodzie

Firma Bayer poszukuje nowych rozwiązań aby stawić czoła wyzwaniom, które na masową skalę pojawiają się przed rolnictwem XXI wieku, takich jak upały, susze, powodzie oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność związane ze stałym wzrostem światowej populacji ludzi.

Ninh Binh // Wietnam. – Rolnicy tacy jak my mają tylko jednego szefa. Jest nim sama przyroda. Naszą pracę reguluje słońce, deszcz, wiatr i zmiana pór roku. W ciągu kilku ostatnich lat przyroda stała się jednak szefem dość kapryśnym. Nie możemy polegać na porach roku tak jak dawniej. Wszystko się pomieszało – mówi Do Thi Tuyen, zajmująca się uprawą ryżu w północnowietnamskiej prowincji Ninh Binh. Po pierwsze, susze, które nawiedziły ten region w zeszłym roku, opóźniły wschody nasion ryżu. Następnie wskutek powodzi, które nastąpiły w wyniku intensywnych opadów, pojawiło się ryzyko uszkodzenia delikatnych, młodych roślin.

Fakty na temat ryżu

30%

Do 2030 roku zbiory ryżu będą musiały wzrosnąć o 30% przy tej samej powierzchni gruntów uprawnych, aby zapewnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność.


200 milionów

Ryż to podstawa wyżywienia wielu osób, szczególnie w Azji. Główni jego producenci to około 200 milionów drobnych rolników takich jak Do Thi Tuyen i Phan Van Giang.

Pomimo to Do Thi Tuyen jest optymistką, jeżeli chodzi o najnowsze zbiory. – Quyet Nguyen Van, mój doradca z firmy Bayer, pokazał mi, w jaki sposób mogę zastosować innowacyjne technologie i techniki upraw, aby stawić czoła kaprysom przyrody – mówi. W tym roku zasadziła odmianę hybrydową ryżu Arize™ firmy Bayer, która jest bardziej odporna na skrajne warunki pogodowe. Podobnie jak w poprzednich latach Do Thi Tuyen chroni rośliny przed czynnikami stresowymi takimi jak szkodniki i choroby poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zdrowia roślin. Wynik? – Byliśmy w stanie poprawić jakość zbiorów, a nawet zwiększyć wydajność – mówi. Dla rolników z północnej części Wietnamu istotnym wyzwaniem jest zarówno nadmiar, jak i niedostatek wody. Do Thi Tuyen bardzo się cieszy, że już od wielu lat nie straciła całych zbiorów.

Do Thi Tuyen (na górze), producentka ryżu z północnej części Wietnamu, karmi kaczki. Cieszy się, że od lat nie straciła całych zbiorów. Phan Van Giang uprawia ziemię w południowej części delty rzeki Mekong (po lewej), gdzie duży problem stanowi zasolenie gleby. Stosuje mieszańcowe odmiany ryżu firmy Bayer, które zapewniają wyższe plony nawet w trudnych latach

Delta Mekongu // Wietnam. W południowym Wietnamie, w delcie rzeki Mekong, sytuacja wielu rolników jest jeszcze poważniejsza. Gdy pora deszczowa zaczyna się późno i przynosi mniej deszczu niż zazwyczaj, a rzeka Mekong niesie mniej wody, w głąb lądu wpływa woda morska i powoduje zwiększone zasolenie gleby. Może to mieć katastrofalne skutki. – Wielu plantatorów ryżu w naszym regionie musiało zrezygnować z upraw w zeszłym roku, gdyż silnie zasolona woda zniszczyła rośliny wkrótce po ich zasadzeniu – mówi Phan Van Giang, który od dwudziestu lat uprawia ryż na czterech hektarach ziemi w delcie Mekongu. Teraz, od kiedy kilka lat temu podczas warsztatów usłyszał o odmianie Arize™ B-TE1 firmy Bayer, obsiewa swoje pola tą innowacyjną odmianą. Był pierwszym rolnikiem w regionie, który ją wypróbował. – W porównaniu do tradycyjnych odmian ryżu odmiana mieszańcowa Arize™ charakteryzuje się większą odpornością na zasolenie gleby, wody, susze i zalania. Jest też mniej podatna na choroby i oferuje znacznie wyższe zbiory, nawet w trudnych latach, takich jak zeszły rok – mówi.

Ryż to podstawa wyżywienia dla ponad 3,5 miliarda osób na świecie, szczególnie w Azji. Główni jego producenci to około 200 milionów drobnych rolników takich jak Do Thi Tuyen i Phan Van Giang. Są narażeni na skutki oddziaływania skrajnych warunków atmosferycznych i potrzebują innowacyjnych technologii oraz aktualnej wiedzy rolniczej. Pomoc mogą otrzymać w ramach programu „Dużo więcej ryżu” firmy Bayer. – Program oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań, które pomagają drobnym rolnikom w wielu krajach Azji w optymalny sposób wykorzystywać innowacyjne technologie takie jak nasiona Arize™ firmy Bayer oraz środki ochrony roślin – wyjaśnia Mahesh Girdhar, globalny kierownik ds. upraw ryżu w firmie Bayer. – Nasi eksperci pokazują rolnikom, w jaki sposób mogą podnieść jakość i wielkość zbiorów ryżu nawet w trudnych warunkach pogodowych. – Na przykład zaprawa nasienna Gaucho™ chroni rośliny ryżu przed czynnikami stresowymi podczas pierwszego stadium ich rozwoju, kiedy są szczególnie wrażliwe. Zaprawa wzmacnia korzenie roślin ryżu i wspomaga rozwój pędów. Pomaga także roślinom przetrwać okresy suszy i upałów. Środek grzybobójczy Nativo™ wspomaga proces fotosyntezy i korzystnie wpływa na produktywność roślin w okresach upałów.

„Nasi eksperci pokazują rolnikom, w jaki sposób mogą podnieść jakość i wielkość zbiorów ryżu nawet w trudnych warunkach pogodowych”.

Mahesh Girdhar, globalny kierownik ds. upraw ryżu w firmie Bayer

Ponieważ skrajne warunki pogodowe najprawdopodobniej pozostaną poważnym problemem również w przyszłości, firma Bayer opracowała odmiany ryżu , które są zdolne przetrwać do 14 dni zanurzenia w wodzie. Ich wprowadzenie na rynek planuje się na 2016 rok. W 2017 roku firma Bayer zamierza wprowadzić do obrotu nową odmianę Arize™, która będzie tolerować dwa razy wyższy poziom zasolenia niż istniejące odmiany. Dla producentów ryżu takich jak Do Thi Tuyen czy Phan Van Giang jest to bardzo dobra nowina.

Kansas // Stany Zjednoczone. Mieszkający po drugiej stronie Pacyfiku, około 14 tysięcy kilometrów na wschód od Wietnamu, w stanie Kansas, producent pszenicy Craig Reed jest równie zależny od kaprysów przyrody, jak jego azjatyccy koledzy po fachu. – Susze są główną przyczyną nieudanych zbiorów przy uprawie pszenicy – mówi. – Potrzebujemy około 50 cm opadów rocznie, ale w niektórych latach opady wynoszą zaledwie 25 cm. Dla rolników co roku oznacza to ogromne ryzyko. Niezależnie jednak od tego, jak często Matka Natura stara się nam podstawić nogę, zawsze się podnosimy i zaczynamy od nowa w kolejnym roku.

W wyniku susz Craig Reed i wielu innych rolników zdecydowało się nie orać ziemi, aby zachować w niej możliwie największą ilość wilgoci. Jak wyjaśnia, niesie to jednak za sobą poważny problem. – Chwasty rozprzestrzeniają się szybciej każdego roku – mówi. Craig Reed jest bardzo przejęty zwiększającą się odpornością roślin na środki chwastobójcze, szczególnie roślin komosowatych. Chwasty te konkurują z roślinami pszenicy o światło, substancje odżywcze i wilgoć i mogą mieć ogromny wpływ na zbiory. – Potrzebujemy szerszego spektrum nowych środków chwastobójczych, aby w przyszłości zapobiegać tworzeniu się odporności i aby istniejące środki chwastobójcze nadal były skuteczne – mówi Craig Reed.

„Potrzebujemy przełomu technologicznego w dziedzinie badań nad uprawami pszenicy”.

Steve Patterson, globalny kierownik ds. upraw zbożowych w firmie Bayer

Problemy związane ze zmianą klimatu i odpornością od lat 90. XX wieku mają coraz większy wpływ na plantatorów pszenicy na całym świecie, a jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia zbiorów. – Do 2050 roku zapotrzebowanie na podstawowe źródła żywności wzrośnie o 60% – mówi Steve Patterson, globalny kierownik ds. upraw zbożowych w firmie Bayer. – W przypadku pszenicy głównym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie jest wzrost liczby ludności na świecie oraz zmiana diety nowej klasy średniej w gospodarkach wschodzących. – Problem tkwi w tym, że produkcja nie nadąża za wzrostem zapotrzebowania. Niedawne badanie pokazało ponadto, że zbiory pszenicy mogą się zmniejszyć nawet o 6% na każdy stopień zmiany temperatury wynikający z ocieplenia klimatu. – Aby zamknąć przepaść pomiędzy popytem a podażą i zapewnić odpowiednie dostawy, potrzebujemy przełomu technologicznego w dziedzinie badań nad uprawami pszenicy – mówi Steve Patterson. Nie powinniśmy się jednak spodziewać cudów. – Nigdy nie będziemy w stanie uprawiać pszenicy na Saharze i nie możemy przywrócić życia zwiędłym roślinom. Jesteśmy jednak w stanie pomóc w kompensowaniu strat w zbiorach spowodowanych suszami. Możemy pomóc roślinom lepiej sobie radzić w okresach dotkliwej suszy i upałów.

Naukowcy poszukują innowacyjnych substancji, które mogłyby stanowić tarczę ochronną dla roślin w sytuacjach awaryjnych, a także pracują nad odmianami pszenicy o zwiększonej witalności i odporności na upały. Aby dostosować odmiany pszenicy do istniejących warunków klimatycznych, firma Bayer prowadzi na całym świecie prace hodowlane nad lokalnymi odmianami, które wykazywałyby się większą odpornością i tolerancją na warunki środowiskowe. Prace te prowadzone są w stacjach doświadczalnych w Kanadzie, Belgii, Niemczech, Francji, na Ukrainie, w Australii i Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że przełom nastąpi po 2023 roku.

Dla rolnika uprawiającego pszenicę, takiego jak Craig Reed, perspektywy te niosą za sobą sporą dawkę nadziei. – Aby dokonać przełomu w zapewnieniu dostaw żywności na skalę globalną, potrzebujemy firm i organizacji, które są w stanie spojrzeć na to zagadnienie z szerszej perspektywy, inaczej nigdy nie rozwiążemy tego problemu – twierdzi.

Fakty na temat pszenicy

+60%

Zapotrzebowanie na pszenicę
wzrośnie do 2050 roku o blisko 60%.

W swoim gospodarstwie w Monument w stanie Kansas Craig Reed zmaga się przede wszystkim ze skutkami długotrwałych susz. Wiąże duże nadzieje z nowymi odmianami pszenicy i szerszym spektrum innowacyjnych środków chwastobójczych

Około 15%

powierzchni gruntów uprawnych na świecie jest obsadzone pszenicą. Pszenica stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność dla ponad 2 miliardów osób na świecie.

L.PL.COM.04.2016.3809