75342f6b1b3677b44440ef2e25d29d21  
Promocja ekologiczna

Akcja "Czysta Gmina"

 

Nasza aktywność w dziedzinie ekologii układa się w system działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie lokalnych ruchów ekologicznych, aż do poziomu technologi i "know how" zintegrowanej ochrony środowiska w przemyśle.

 Zoom image

Akcja "Czysta Gmina".

Głównym celem akcji jest intensywna edukacja ekologiczna młodzieży. Prowadzimy ją wspólnie z dziećmi ze szkoły podstawowej w podwarszawskiej gminie Izabelin. W ramach tej akcji dzieci kontrolują uprzątnięte miejsca po dzikich wysypiskach odpadków, by śmieci nie pojawiały się tam ponownie. Biorą również udział w licznych konkursach o tematyce ekologicznej. Z pomocą młodzieży łatwiej upowszechnić postawy proekologiczne wśród dorosłych. Dzieci, które wyróżniają się w całym programie, zostały przez nas zaproszone na wycieczkę do Niemiec. Mogły tam zobaczyć, w jaki sposób koncern Bayer chroni ziemię, powietrze i wodę przed zanieczyszczeniami. Akcja "Czysta Gmina" jest pilotażowym programem dla gminnych ośrodków w całym kraju.