Promocja ekologiczna

Ambasador Zrównoważonego Rozwoju


W ramach współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz globalnej współpracy Bayer i UNEP (Partnerzy na rzecz ochrony środowiska i edukacji młodzieży) w latach 1999-2009 podjęto inicjatywę skierowaną do studentów polskich uczelni wyższych pod nazwą Ambasador Zrównoważonego Rozwoju – konkurs studencki na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Jury składające się z profesorów renomowanych polskich uczelni wyższych wybierało najlepsze prace poświęcone szeroko rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie wykorzystania chemii, techniki, nowoczesnych technologii w procesach zrównoważonego rozwoju. Nagrodzono wiele nowatorskich projektów, które wpisują się w nurt nowoczesnych badań naukowych i mogą mieć zastosowanie praktyczne.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodych ludzi, stojących u progu zawodowej kariery na kwestie ekologiczne. Organizatorom zależało na przedstawieniu przez uczestników konkursu praktycznych, konkretnych sposobów rozwiązywania problemów środowiskowych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ponad 20 zwycięzców konkursu oprócz nagród finansowych miało możliwość uczestniczenia w międzynarodowych warsztatach poświęconych problematyce ochrony środowiska z udziałem młodzieży z całego świata w Leverkusen, siedzibie głównej firmy Bayer, potwierdzonych certyfikatem Ambasadora Zrównoważonego Rozwoju. W całej historii konkursu zgłoszono około 300 projektów naukowych.

Ceremonii wręczenia nagród laureatom konkursu studenckiego towarzyszyło „Eko-Forum” – debata na temat problemów środowiskowych z udziałem naukowców, biznesmenów, dziennikarzy, przedstawicieli władz państwowych oraz studentów. Co roku debata poruszała inne, aktualne problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, m.in. zmiany klimatu, biotechnologie, przemysł a ekologia. Celem debaty - skierowanej do studentów, naukowców i dziennikarzy - było zaprezentowanie możliwości rozwiązywania problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju.