D982c3741342b7aaabfeeda2cfff7f51  
Promocja ekologiczna

Forum "Biotechnologia szansą dla zrównoważonego rozwoju.."

 

Nasza aktywność w dziedzinie ekologii układa się w system działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie lokalnych ruchów ekologicznych, aż do poziomu technologi i "know how" zintegrowanej ochrony środowiska w przemyśle.

Debata "Biotechnologia szansą dla zrównoważonego rozwoju"

28.10.2003 ponad 130 gości - studentów, reprezentantów świata nauki, polityki i gospodarki i mediów - wzięło udział w debacie zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską i firmę Bayer pod hasłem: "Biotechnologia - szansą dla zrównoważonego rozwoju". Celem debaty było wykazanie, na ile studenci warszawskich uczelni zaproszeni do dyskusji, są świadomi potencjału tkwiącego w biotechnologii i korzyści płynących z jej stosowania w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rolnictwa, a także w aspekcie ekonomicznym i społecznym.
Specjalną okazją do tego spotkania była inauguracja nowego kierunku biotechnologicznego na Politechnice Warszawskiej. W debacie uczestniczyli studenci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wsparciem naukowym służyli zagraniczni i polscy eksperci w tej dziedzinie, m.in. prof. Władysław Wieczorek (dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej), Laurence Browning (Dyrektor Bayer CropScience na Europę Środkową), dr Julian Little (Szef Działu Komunikacji Bayer CropScience z Wielkiej Brytanii), prof. Tomasz Twardowski i prof. Magdalena Fikus z Polskiej Akademii Nauk.
Eksperci dowiedli, że zastosowanie metod inżynierii genetycznej pozwala skutecznie chronić środowisko naturalne. Rolnicy stosując w sposób bardziej racjonalny zabiegi ochrony roślin, uzyskują lepszą jakość ziarna i skutecznie zapobiegają erozji gleb.
Zastosowanie metod biotechnologicznych stwarza również szansę na bardziej wydajną oraz tańszą produkcję rolniczą. To szansa na zwiększenie rentowności tych gospodarstw oraz ich atrakcyjności na wymagającym unijnym rynku.

Społeczne oczekiwania wobec biotechnologii to kolejny żywo dyskutowany podczas debaty temat. Z osiągnięć inżynierii genetycznej ludzkość korzysta już od dawna. Dzięki biotechnologii otrzymuje się ok. 80 proc. Insuliny i blisko 100 proc. innych hormonów. Dzięki biotechnologii wyhodowano kilka odmian ryżu bogatego w witaminę A, która nie ulega zniszczeniu nawet po ugotowaniu, a w Stanach Zjednoczonych można już kupić banany, które mają szczepić przeciwko cholerze, ospie i czerwonce. Chcąc pomóc osobom cierpiącym na alergię, biotechnolodzy opracowują żywność, która nie będzie wywoływać uczuleń.

Debata dowiodła, że środowisko akademickie jest świadome szans, jakie stwarza szerokie zastosowanie GMO. Liczny udział studentów potwierdził ich rosnące zainteresowanie i coraz wyższy poziom wiedzy na temat biotechnologii, wynikiem czego były konkretne wnikliwe pytania kierowane do zaproszonych ekspertów. Formuła debaty pozwalała poznać opinie uczestników na temat biotechnologii, ponieważ publiczność w trakcie debaty opowiadała się za lub przeciw prezentowanym zagadnieniom. Ostateczny wynik to 85% zwolenników biotechnologii.