Eda6b87569c24ec628ba3b7928e24a9a  
Promocja ekologiczna

Indywidualna Nagroda Ekologiczna Bayera.

 

Nasza aktywność w dziedzinie ekologii układa się w system działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie lokalnych ruchów ekologicznych, aż do poziomu technologi i "know how" zintegrowanej ochrony środowiska w przemyśle.

Indywidualna Nagroda Ekologiczna Bayera

Indywidualna Nagroda Ekologiczna Bayera. W roku 2002 zorganizowano czwartą edycję konkursu pod nazwą "Indywidualna Nagroda Ekologiczna Bayera". Hasło konkursu brzmiało: Miasto - Samorząd - Ekologia. Zgłoszenia do konkursu zostały opublikowane w prasie. W konkursie oceniane były projekty lokalnych działań proekologicznych. Kapituła Nagrody, złożona z niezależnych ekspertów, działaczy i dziennikarzy, przyznała pierwszą nagrodę (15.000 PLN) - dla projektu Ireny Śmiałek z Koszalina za projekt "Park Dostępny". Projekty wyróżnione w konkursie zostały opisane w wydawanej przez nas edukacyjnej książce ekologicznej "Ziemie, jej przyciele".