C6c3e11b5c77fc1ba4f8cd91fd509b3f  
Promocja ekologiczna

Ksiąka edukacyjna "Przyjaciele ziemi"

 

Nasza aktywność w dziedzinie ekologii układa się w system działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie lokalnych ruchów ekologicznych, aż do poziomu technologi i "know how" zintegrowanej ochrony środowiska w przemyśle.

Książka edukacyjna. Publikacja mająca na celu zainteresowanie indywidualnymi inicjatywami, podejmowanymi w dziedzinie ekologii. Wydana w ubiegłym roku książka pt. "Przyjaciele Ziemi" mówi o ludziach, którzy potrafią zarazić innych swoją troską o Ziemię. Animatorzy lokalnych działań na rzecz środowiska opowiedzieli w niej o swoich doświadczeniach i sukcesach. Książka, rozsyłana nieodpłatnie do szkół, organizacji ekologicznych i działów ochrony środowiska urzędów administracji państwowej, zyskała wysokie oceny prasy specjalistycznej jest rekomendowana przez Ministerstwo Środowiska na listę publikacji o tematyce ekologicznej.