2fe9bf95b6222b494f512d41e7f1d5dc  
Promocja ekologiczna

Praktyki dla Studentów

 

Nasza aktywność w dziedzinie ekologii układa się w system działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie lokalnych ruchów ekologicznych, aż do poziomu technologi i "know how" zintegrowanej ochrony środowiska w przemyśle.

Praktyki dla studentów

Praktyki dla studentów. Koncern Bayer jest jednym z przodujących w dziedzinie zintegrowanej ochrony środowiska. Technologie, stosowane przez zakłady koncernu, są opracowywane specjalnie pod tym kątem, by w procesie produkcyjnym nie powstawały żadne odpady ani zanieczyszczenia. Celem rozpowszechnienia "czystych" technologii Bayer funduje co roku studentom miesięczne praktyki w zakładach w Leverkusen. Kandydaci co roku wyłaniani są przez gremium profesorskie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej spośród tych studentów, którzy nie tylko interesują się ochroną środowiska naturalnego, lecz również aktywnie działają dla jego dobra.
W 2003 roku firma Bayer rozszerzyła swój program stypendialny. Zaangażowała się do ogólnopolskiego programu "Grasz o staż", fundując m.in. pierwsze w historii tego konkursu zagraniczne praktyki.