019bb3344989a69cbf48511de3ea1b0f  
Promocja ekologiczna

Warsztaty dla Studentów

 

Nasza aktywność w dziedzinie ekologii układa się w system działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju począwszy od edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie lokalnych ruchów ekologicznych, aż do poziomu technologi i "know how" zintegrowanej ochrony środowiska w przemyśle.

EkoRoadShow - Warsztaty ekologiczne dla Studentów

W kwietniu i maju 2006 r. odbyły się EkoRoadShow - serię prestiżowych interaktywnych warsztatów ekologicznych dla studentów z udziałem profesora nauk o Ziemi Zbigniewa Kundzewicza oraz znanej podróżniczki Beaty Pawlikowskiej.

Organizatorem zajęć jest firma Bayer, która wraz z wybranymi uczelniami realizuje program dodatkowych działań kompetencyjnych dla studentów zainteresowanych problematyką ochrony środowiska. Temat EkoRoadShowu to "Oblicza Ziemi. Klimat: Nowoczesne Technologie i Odpowiedzialność". Pierwsze warsztaty odbyły 24 kwietnia br. na Politechnice Warszawskiej, następne 11 maja br. na Politechnice Gdańskiej i kolejne 22 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim.

EkoRoadShow to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu działalność człowieka może ograniczyć efekt cieplarniany na Ziemi. Czy zastosowanie nowoczesnych technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych może skutecznie zahamować ten proces? Czy ograniczenie tego zjawiska jest w ogóle możliwe czy też ocieplenie nie ma nic wspólnego z rozwojem naszej cywilizacji? Jest po prostu długotrwałym procesem, na który nie mamy wpływu. Być może wyzwaniem naszej cywilizacji nie będzie zmniejszanie efektu cieplarnianego, ale jedynie niwelowanie jego skutków.

EkoRoadShow - cykl wykładów dla studentów poświęconych w tym roku zmianom klimatu - to dynamiczna część prowadzonego od 1999 r. "Programu Promocji Zrównoważonego Rozwoju". W ramach tych działań firma Bayer organizuje ogólnopolski konkurs prac magisterskich i licencjackich kierowany do tegorocznych absolwentów wszystkich kierunków studiów, których prace dyplomowe są związane z ochroną środowiska pod hasłem "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju", ogólnopolski konkurs fotograficzny "Ekologia w Obiektywie" kierowany zarówno do zawodowych fotografików jak i amatorów oraz "Eko-Forum", czyli debata ekologiczna z udziałem wybitnych specjalistów w tym zakresie, studentów i mediów.

Patronem merytorycznym akcji jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa. Patroni medialni to najstarsze pismo popularno-naukowe Wiedza i Życie, ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita, Telewizja Polska TVP 3, magazyn studencki Eurostudent, magazyn fotograficzny Foto. Współpracę merytoryczną potwierdziło Ministerstwo Środowiska.

więcej o warsztatach >> www.ambasadorekologii.pl

Galeria fotografii

  • prof. dr. hab. Zbigniew

Kundzewicz podczas prelekcji.
  • Prowadząca Warsztaty - Beata

Pawlikowaska podczas jednej z prelekcji.
  • Beata Pawlikowska podczas
prelekcji.
  • Beata Pawlikowska i prof. dr. hab. 

Zbigniew Kundzewicz w rozmowie

z uczestnikami Warsztatów.
  • Krakowska sala Collegium Maius

w czasie Warsztatów.
  • Uczestnicy Warsztatów w Warszawie.
zoom
prof. dr. hab. Zbigniew
Kundzewicz podczas prelekcji.