Kontakt

Dane kontaktowe

Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Tel. (+48 22) 5723500
Fax: (+48 22) 5723555
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338  
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

Zgłoszenia działań niepożądanych

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego lub wady jakościowej produktu prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą lub z Departamentem Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub z Działem Medycznym firmy Bayer pod nr tel. (22) 572 3 846(22) 572 3 846, 602 294 377602 294 377, 668 227 990668 227 990 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
W pozostałe dni tygodnia, święta, dni wolne od pracy i w godzinach przed 9.00 oraz po 17.00 prosimy o kontakt pod numerami (22) 572 35 00(22) 572 35 00, 602 294 377602 294 377, 668 227 990668 227 990 .

 

Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi

 

Działanie niepożądane można również zgłosić na kilka sposobów
  • drogą mailową: dsiciomspoland@bayer.com 
   (adres tylko w celu zgłaszania
   działań niepożądanych
   )
  • za pomocą formularza elektronicznego (tutaj lub link w kolumnie po prawej stronie)
  • bądź listownie
   (kliknij tutaj by pobrać formularz)
  • na adres:

   Dział Medyczny

   Bayer Sp. z o.o.

   Al. Jerozolimskie 158

  02-326 Warszawa