Kontakt

Dane kontaktowe

Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Tel. (+48 22) 5723500
Fax: (+48 22) 5723555
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338  
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

Zgłoszenia działań niepożądanych

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego lub wady jakościowej produktu firmy Bayer prosimy o przesłanie zgłoszenia do Działu Bezpieczeństwa Leków firmy Bayer.

Działania niepożądane można zgłaszać również za pośrednictwem lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki/położnej, a także w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Informacja o produktach Bayer

W celu uzyskania informacji o produktach firmy Bayer prosimy o wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Firma Bayer udziela jedynie informacji na temat swoich produktów i nie udziela porad medycznych. Najlepszym źródłem informacji medycznych jest lekarz lub farmaceuta.

 

Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi