19 maja 2016

Bayer potwierdza prowadzenie wstępnych rozmów dotyczących przejęcia Monsanto

Leverkusen, 19 maja 2016. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie o charakterze nieformalnym, w którym uczestniczyli przedstawiciele kierownictw firm Bayer i Monsanto Company. Tematyka rozmów dotyczyła negocjowanego przejęcia firmy Monsanto Company.

Planowane połączenie wzmocniłoby Bayer jako globalną, innowacyjną firmę z sektora Life Science, o wiodącej pozycji w najważniejszych obszarach swojej działalności. Połączenie firm pozwoliłoby na utworzenie wszechstronnej organizacji w sektorze rolniczym.

Niniejszy komunikat wiąże się z wcześniejszą, przekazaną dziś przez firmę Monsanto informacją dotyczącą propozycji ze strony firmy Bayer. Dalsze komunikaty będą przekazywane na bieżąco.

O firmie Bayer

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer,
na Twitterze: https://twitter.com/Bayer,
na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

Kontakt:

Günter Forneck, telefon +49 214 30-50446
e-mail: guenter.forneck@bayer.com

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.