Bayer Academy


Bayer Academy to wieloetapowy program nauczania, w którym koncentrujemy się na rozwoju umiejętności przywódczych i precyzowaniu kluczowych kompetencji opartych na wartościach LIFE.

 


Celem Bayer Academy jest zapewnienie rozwoju organizacji poprzez rozwój pracowników.

 

Bayer Academy wspiera rozwój menedżerów i liderów, oferując możliwość uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. Jest to platforma wymiany pomysłów, wiedzy, doświadczeń, inspiracji, pomagająca wychodzić poza dotychczasowe schematy pracy i działania.

 

Program szkoleń w ramach Bayer Academy koncentruje się na innowacyjności, różnorodności i tworzeniu przestrzeni dla rozwoju. Uczestnictwo umożliwia zdobycie umiejętności istotnych w życiu zawodowym i osobistym, pozwalających sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.