Wynagrodzenie i benefity

W Bayer wynagrodzenie pracowników zależy od wyników indywidualnych i finansowych sukcesów firmy.

Pracownikom oferujemy bogaty pakiet świadczeń socjalnych: premie roczne, karty sportowe, dofinasowanie do posiłków dla pracowników biura, dostęp do platformy MultiBenefit, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie nauki.Konkurencyjne wynagrodzenie

Pakiety wynagrodzeń w Bayer zaspokajają zróżnicowane potrzeby pracowników i obejmują takie elementy jak: wynagrodzenie zasadnicze, premia i inne świadczenia socjalne. Regularnie sprawdzamy benchmarki aby zapewnić konkurencyjność w kontekście pozycji na tle rynku i branży.Elastyczny czas pracy

Bayer to miejsce pracy umożliwiające łączenie życia rodzinnego z zawodowym . Oferujemy szereg możliwości, pozwalających pracownikom na wybór najbardziej odpowiedniego modelu pracy wspierającego zawodowe jak i osobiste potrzeby.Opieka medyczna

Opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne (z opieką stomatologiczną), ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków to podstawa utrzymania pracowników w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.


Plan emerytalny

W odpowiedzi na wyzwania dzisiejszych czasów, zmian demograficznych, starzenia się grupy osób pracujących, plan emerytalny w Bayer jest formą dodatkowego wsparcia. Pracownicy mogą gromadzić dodatkowe środki finansowe w przypadku zakończenia zatrudnienia u pracodawcy, ukończenia 60 lat bądź niezdolności do pracy.