Crop Science

Umożliwienie produkcji wystarczającej ilości jedzenia, paszy, włókien i surowców odnawialnych dla rosnącej liczby ludności na świecie przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów ziemi uprawnej to jeden z celów działu Crop Science, który zajmuje się ochroną zbiorów, produkcją nasion i zastosowaniami pozarolniczymi.

Ochrona zbiorów i nasiona

Środki ochrony roślin powinny działać selektywnie i skutecznie w najniższych możliwych dawkach, a następnie rozkładać się do substancji neutralnych. Nowoczesne środki owadobójcze zwalczają szkodniki bez uszczerbku dla zapylaczy i innych owadów pożytecznych. Środki chwastobójcze selektywnie hamują wzrost chwastów bez szkody dla zbiorów. Istnieje wiele środków grzybobójczych, które zapewniają roślinom większą odporność na mikroskopijne patogeny. W poszukiwaniu nowych substancji czynnych nasi naukowcy coraz częściej korzystają z inspiracji, jakie oferuje natura. Bayer dodaje coraz większą liczbę biologicznych środków ochrony roślin do swojego bogatego portfolio, zawierającego także zaawansowane technologicznie chemiczne środki ochrony roślin.

Rolnik Phan Van Giang stosuje mieszańcowe odmiany ryżu Bayer, które zapewniają wyższe plony nawet w trudnych latach.

Nasze nasiona są dostosowane do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych, zapewniając wysokie zbiory. W hodowli nowych odmian bierzemy również pod uwagę wymagania konsumentów, takie jak smak warzyw. Niezależnie od tego, czy ich praca koncentruje się na ryżu, warzywach, bawełnie czy rzepaku, nasze centra badawcze na całym świecie zawsze mają te same cele: chronić uprawy przed chorobami, szkodnikami i chwastami, polepszać zdrowie roślin, zwiększać zbiory i poprawiać ich jakość. Poszerzyliśmy naszą działalność badawczo-rozwojową, aby obejmowała dwie nowe podstawowe uprawy: pszenicę i soję. Aby zapewnić sobie pozycję lidera w dziedzinie nasion pszenicy i oferować odporne i dające wysokie plony odmiany, prowadzimy prace w stacjach hodowli w regionach Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, gdzie uprawia się pszenicę.

Strategia działu Crop Science opiera się na czterech podstawowych elementach:

  • rozwijaniu portfolio produktów ochrony roślin poprzez opracowywanie bardziej zintegrowanych rozwiązań dla najważniejszych upraw;
  • nacisku na podejście ukierunkowane na klienta na przestrzeni całego łańcucha wartości;
  • zachowaniu pozycji lidera w innowacjach w dziedzinie chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nasion oraz dalszym rozwoju rolnictwa cyfrowego;
  • rozszerzaniu naszej obecności na rynku w dziedzinie nasion, zwłaszcza soi i pszenicy, poprzez kolejne przejęcia, umowy licencyjne i partnerstwa.