Pharmaceuticals

Dział Pharmaceuticals, nasz największy dział pod względem sprzedaży, koncentruje się na następujących obszarach, w których pragniemy wnieść kluczowy wkład w postęp medyczny: onkologia, kardiologia i hematologia, ginekologia, neurologia, choroby zakaźne, zdrowie mężczyzn, okulistyka i diagnostyka obrazowa.

Dzięki naszym innowacyjnym produktom staramy się uzyskać korzyści terapeutyczne dla pacjentów, spełniając jednocześnie wymagania lekarzy i ubezpieczycieli zdrowotnych.

Dla Remigiusa Müllera z Rottweil koło Stuttgartu (Niemcy) zawał serca był przełomowym wydarzeniem, które skłoniło go do zmiany stylu życia.

Rozszerzanie badań

Nasi badacze zajmujący się odkrywaniem nowych leków koncentrują się na obszarach terapeutycznych takich jak kardiologia, onkologia, hematologia, okulistyka i ginekologia. Szukają cząsteczek lub środków biologicznych, które mogłyby posłużyć za substancje czynne. Kontynuujemy naszą pracę nad produktami nawet po ich zatwierdzeniu przez odpowiednie instytucje regulacyjne, w celu optymalizacji korzyści dla pacjentów dzięki nowym postaciom lub szerszym spektrum wskazań. Nasze ostatnio wprowadzone na rynek substancje czynne takie jak rywaroksaban, aflibercept, regorafenib, dichlorek radu-223 czy riociguat mają w założeniu przyczynić się do wzrostu sprzedaży w perspektywie średniookresowej.

W obszarze radiologii koncentrujemy się na rozwoju aplikacji informatycznych, środków kontrastowych i systemów iniekcyjnych do tomografii komputerowej o niskich dawkach promieniowania i obrazowania metodą wysokopolowego rezonansu magnetycznego, co umożliwia nam oferowanie zintegrowanych rozwiązań.

Nasze główne centra badawczo-rozwojowe zlokalizowane są w Berlinie, Wuppertalu i Kolonii w Niemczech, w San Francisco i Berkeley w Stanach Zjednoczonych, w Turku w Finlandii oraz w Oslo w Norwegii.

33 miliony

ludzi na świecie choruje na raka według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia

Innowacje i sukces dzięki wyjątkowym partnerom

Uzupełniamy własne zdolności badawcze, nawiązując współpracę i strategiczne sojusze z partnerami zewnętrznymi ze środowiska akademickiego i branżowego. Jesteśmy przekonani, że silne partnerstwo stymuluje rozwój innowacji i ułatwia wspólne opracowywanie nowych podejść, które przynoszą korzyści pacjentom. W ostatnich latach rozwinęliśmy różnorodne udane modele współpracy, w tym współpracę w zakresie badań i rozwoju, umowy licencyjne, skoordynowane działania marketingowe, współpracę regionalną i przejęcia.

Prowadzimy również własne centra nauki i innowacji. Partnerzy badawczy w Ameryce i Azji są koordynowani za pośrednictwem naszych centrów naukowych w San Francisco i Cambridge w Stanach Zjednoczonych, w Pekinie, Singapurze i Osace. Nasz konceptCoLaborator™ zapewnia nowym firmom z sektora Life Science odpowiednią infrastrukturę laboratoryjną i biurową w Berlinie i w San Francisco w pobliżu ośrodków badawczych Bayer. Bayer wprowadził ponadto różne programy otwartych innowacji takie jak Grants4Targets™, Grants4Indications™, PartnerYourAntibodies™ i Grants4Apps™.

Społeczne zaangażowanie

Bayer wspiera najważniejsze organizacje walczące z zapomnianymi chorobami tropikalnymi poprzez bezpłatne przekazywanie im substancji czynnych. Światowa Organizacja Zdrowia stosuje nasze leki do leczenia śpiączki afrykańskiej i choroby Chagasa, która jest bardzo rozpowszechniona w Ameryce Łacińskiej. We współpracy z inicjatywą Drugs for Neglected Diseases (DNDi) sprawdzamy, czy substancja czynna emodepsyd (pierwotnie produkowana przez japońską spółkę Astellas) mogłaby zostać użyta do leczenia osób chorych na ślepotę rzeczną. Bayer opracowuje również nowe postaci substancji czynnej nifurtimoks w celu przetestowania bardziej zindywidualizowanych dawek. Powinno to ułatwić leczenie dzieci, które są szczególnie wrażliwe na chorobę Chagasa.

Jako lider na rynku hormonalnych środków antykoncepcyjnych od prawie 50 lat wspieramy programy planowania rodziny w ramach globalnej sieci współtworzonej przez organizacje rządowe i pozarządowe, w tym Bill & Melinda Gates Foundation. Dzięki innowacyjnym partnerstwom firma Bayer pomaga zapewnić kobietom w krajach rozwijających się długotrwały dostęp do antykoncepcji hormonalnej.

L.PL.COM.07.2018.6633