02 października 2014

Bayer finalizuje transakcję przejęcia segmentu Consumer Care amerykańskiej spółki Merck & Co., Inc. o wartości 14,2 mld USD

Leverkusen, 1 października 2014 r. – Koncern Bayer dokonał przejęcia segmentu Consumer Care amerykańskiej grupy farmaceutycznej Merck & Co., Inc., z siedzibą w Whitehouse Station w stanie New Jersey (USA). Transakcja ta została sfinalizowana na szczeblu globalnym 1 października 2014 r. po uzyskaniu wymaganych zatwierdzeń ze strony urzędu antymonopolowego. – To przejęcie stanowi kamień milowy dla koncernu Bayer. Mamy zamiar kontynuować umacnianie naszej pozycji w atrakcyjnym segmencie leków dostępnych bez recepty zarówno poprzez rozwój działalności własnej, jak i poprzez przejęcia w ramach tej samej branży – wyjaśnia Prezes Zarządu Bayer, dr Marijn Dekkers. Wartość transakcji określono na 14,2 mld USD, pomniejszoną o pewne zatrzymane kwoty warunkowe, które będą należne po uzyskaniu zezwoleń władz antymonopolowych w Meksyku i Republice Korei. Integracja przejętej części przedsiębiorstwa została zainicjowana pomyślnie. Kierownictwo nad połączonym segmentem Consumer Care obejmie Erica Mann, członek Komitetu Wykonawczego spółki Bayer HealthCare, która już wcześniej była odpowiedzialna za dział Consumer Care.

To przejęcie znacznie zwiększa potencjał koncernu Bayer w dziedzinie preparatów dostępnych bez recepty w wielu kategoriach i regionach geograficznych. W 2013 roku sprzedaż pro forma połączonych przedsiębiorstw wyniosła 7,4 mld USD (5,5 mld euro), a udział Merck & Co., Inc. w tej kwocie wyniósł ok. 2,2 mld USD. Przejęcie zapewni koncernowi Bayer drugą na świecie pozycję na rynku leków dostępnych bez recepty. Od czasu finalizacji wspólnego przedsięwzięcia ogłoszonego w 2015 roku pierwszą pozycję zajmuje połączona działalność spółek Novartis i GlaxoSmithKline w dziedzinie leków dostępnych bez recepty. Obie koalicje wyprzedzają poprzedniego światowego lidera w tej branży, koncern Johnson & Johnson.

W ramach tej silnie zróżnicowanej branży koncern Bayer jest obecnie liderem w dziedzinie leków dostępnych bez recepty w regionie Ameryki Północnej i Łacińskiej. Zajmuje również pierwsze miejsce w kategoriach preparatów dermatologicznych i gastrologicznych, tj. dwóch najważniejszych kategoriach produktów leczniczych dostępnych bez recepty. Koncern awansował też na drugą pozycję w kategorii preparatów na przeziębienie, alergie, zatoki i grypę i utrzymuje się na drugim miejscu w kategorii suplementów diety oraz na miejscu trzecim w kategorii środków przeciwbólowych.

Segment Consumer Care nabyty od Merck & Co., Inc. obejmuje przede wszystkim preparaty na przeziębienie, alergię, zatoki i grypę, produkty dermatologiczne, w tym kosmetyki do opalania, produkty do pielęgnacji stóp oraz produkty z kategorii leków gastrologicznych. Najważniejsze marki to Coppertone™, MiraLAX™, Afrin™ oraz – w Ameryce Północnej i Łacińskiej – kosmetyki do pielęgnacji stóp Dr. Scholl’s™. Marki te uzupełniają dotychczasowe portfolio produktów koncernu Bayer w dziedzinie leków dostępnych bez recepty, które obejmuje produkty takie jak Aspirin™ i Aleve™, Canesten™ i Bepanthen™/Bepanthol™, suplementy diety takie jak Supradyn™,
One A Day™, Berocca™, Elevit™ i Redoxon™, a także Rennie™ i Talcid™, Alka-Seltzer Plus™ czy White & Black™.

Koncern Bayer oczekuje, że integracja przedsiębiorstw przyczyni się do powstania znacznych synergii kosztowych, szczególnie w odniesieniu do wydatków marketingowych i kosztów produkcji. Oszczędności mogą wynieść nawet 200 mln USD rocznie do roku 2017. Oczekuje się, że synergie przychodowe – wynikające ze zwiększonej obecności na rynku i wykorzystania rozbudowanej, globalnej infrastruktury koncernu Bayer w najważniejszych regionach wzrostu do promowania marek Merck poza Stanami Zjednoczonymi – osiągną poziom ok. 400 mln USD do roku 2017. Koncern Bayer przewiduje jednorazowe koszty w wysokości ok. 0,5 mld USD związane z realizacją transakcji oraz integracją przedsiębiorstw, które zostaną poniesione głównie na przełomie 2014 i 2015 r. Oczekuje się, że przejęcie przyniesie 2-procentowy wzrost bazowego zysku na akcję już w pierwszym roku po sfinalizowaniu tej transakcji.

Przejęcie zostało sfinansowane z kredytu pomostowego, którego część została już spłacona za pomocą dwóch obligacji hybrydowych na kwotę 3,25 mld euro. Koncern Bayer planuje wyemitowanie dwóch dodatkowych obligacji w celu pozyskaniu dalszych funduszy na rynku kapitałowym.

Integracja na dobry początek

Około 2 tys. pracowników firmy Merck & Co., Inc. i 8,8 tys. pracowników koncernu Bayer będzie współtworzyć nowy segment Consumer Care w ramach koncernu Bayer.
Proces integracji rozpocznie się od wyznaczenia osób na stanowiska należące do dwóch najwyższych szczebli kierowniczych. Oczekuje się, że skład trzeciego szczebla kierowniczego zostanie ustalony na jesieni 2014 r. - Naszym celem jest połączenie najlepszych pracowników i umiejętności z obu organizacji – powiedziała Erica Mann. Zespół kierowniczy połączonych przedsiębiorstw będzie znajdował się w istniejących zakładach Bayer: w Whippany (New Jersey, Stany Zjednoczone), Bazylei (Szwajcaria), Szanghaju (Chiny), Leverkusen (Niemcy) oraz Singapurze.


Koncern Bayer zyska nawet 2,1 mld USD na strategicznej współpracy w branży farmaceutycznej.

Wraz z przejęciem, jednocześnie zostanie nawiązana strategiczna współpraca między Bayer i Merck & Co., Inc. w dziedzinie stymulatorów sGC. Koncern Bayer planuje wzmocnienie swoich zdolności rozwojowych w segmencie kardiologii poprzez zawarcie globalnej umowy dotyczącej wspólnego rozwoju produktów i wprowadzania ich do obrotu, która została już zatwierdzona przez właściwe organy antymonopolowe. Merck & Co., Inc. może zapłacić koncernowi Bayer nawet 2,1 mld USD. Kwota ta obejmuje początkowe płatności w wysokości 1 mld USD, które zostaną zapłacone wkrótce po nawiązaniu współpracy, oraz zależne od dochodów płatności na różnych etapach projektu,
które mogą wynieść nawet 1,1 mld USD, powiązane z przyszłą wspólną sprzedażą wspólnie opracowanych substancji, w tym riociguatu stosowanego w leczeniu nadciśnienia płucnego.


Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w zakresie ochrony zdrowia, rolnictwa i wysokospecjalistycznych materiałów polimerowych. Jako firma innowacyjna wyznacza trendy w obszarach wymagających intensywnych badań naukowych. Produkty i usługi koncernu Bayer opracowywane są z myślą o przynoszeniu korzyści ludziom i poprawie jakości życia. Jednocześnie grupa ma na celu tworzenie wartości dzięki innowacjom, wzrostowi i wysokiej rentowności. Koncern Bayer przykłada dużą wagę do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju oraz swojej społecznej i etycznej odpowiedzialności jako obywatel korporacyjny. W roku podatkowym 2013 koncern Bayer zatrudniał ok. 113.200 osób i osiągnął sprzedaż w wysokości 40,2 mld euro. Nakłady inwestycyjne wyniosły
2,2 mld euro, a wydatki na badania i rozwój – 3,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com.

Kontakt:
Günter Forneck, tel.: +49 214 30 50446
Email: email

Christian Hartel, tel.: +49 214 30 47686
Email: email

Anna Kanmaz, Tel. +48 22 5723506
e-mail: email


ha (2014-0328-E)


Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach zarządu grupy Bayer lub jej podgrupy. Różne znane i nieznane zagrożenia, niewiadome i inne czynniki mogą przyczynić się do powstania znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami firmy a podanymi tutaj przewidywaniami. Czynniki te obejmują kwestie omówione w publicznych raportach grupy Bayer dostępnych na jej stronie internetowej pod adresem: www.bayer.com. Spółka nie bierze odpowiedzialności za uaktualnianie stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani za dostosowanie ich do przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.