17 grudnia 2014

Starzejące się społeczeństwo, czyli jak żyć długo, zdrowo i ciekawie

Warszawa, 16 grudnia 2014 roku – przeciętny Polak żyje 72,7 roku, przeciętna Polka – 81 lat. To o trzy lata dłużej niż w 2000 roku i prawie 6 lat dłużej niż 20 lat temu, wynika z danych GUS.

Szacuje się, że obecnie w Polsce na 100 osób w wieku od 16 do 64 lat przypada około 20 osób, które ukończyły 65. rok życia. Niestety, według prognoz do 2050 roku liczba ta wzrośnie nawet do 55, wówczas co trzeci Polak będzie emerytem. Żyjemy więc coraz dłużej, ale nie zawsze zdrowo. Pod koniec życia wiele osób poważnie choruje, często z tego powodu stają się zależni od rodziny, bliskich czy opiekunów. Jak tego uniknąć?

Przykład 107-letniej Marii Olszewskiej, jednej z najstarszych Polek, czy Antoniego Huczyńskiego, „Dziarskiego Dziadka”, pokazują, że jest to możliwe. Wspomniana dwójka ma podobną receptę na długowieczność: nie palą papierosów, nie nadużywają alkoholu, są aktywni fizycznie, zdrowo się odżywiają, utrzymują kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Czy to wystarcza? Gdzie kończy się działanie genów, a zaczyna przestrzeganie powyższych zasad? Jak wcześnie powinniśmy zacząć dbać o siebie, kiedy kontrolować u lekarza nasz stan zdrowia? Czym się zdrowo wspomagać? Gdzie szukać motywacji? Czy wspomniana dwójka jest chlubnym wyjątkiem czy może być więcej polskich stulatków?
Podczas debaty wybitni eksperci postarają się znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, koncentrując swoją uwagę zwłaszcza na takich obszarach medycyny jak kardiologia, diabetologia i okulistyka.
Społeczeństwo się starzeje i pacjenci z najczęstszymi chorobami, które prowadzą do niewydolności serca, żyją coraz dłużej. Dzięki coraz lepszej opiece medycznej, w tym powszechnie wykonywanym zabiegom rewaskularyzacji mięśnia sercowego, zmniejsza się śmiertelność związana z ostrą fazą zawału serca, ale też przybywa chorych z niewydolnością serca pochodzenia niedokrwiennego.
Także liczba osób chorych na cukrzycę na świecie wzrasta w niepokojącym tempie. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej średnia zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych osób w krajach Unii Europejskiej wzrosła z 7,6% w 2003 roku do 8,6% w 2006 roku, co daje liczbę 31 milionów chorych, a w 2025 roku może wynieść nawet 10,3%. Koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań w Unii Europejskiej pochłaniają około 10% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną1.
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób starszych zamieszkujących kraje wysoko uprzemysłowione. Postępujący proces starzenia się społeczeństw tych krajów powoduje, że populacja zagrożona rozwojem AMD stale wzrasta”2.

Niezwykle ważne są innowacje medyczne, które pozwalają zachować sprawność na dłużej. Dzięki innowacyjnym lekom można zahamować lub spowolnić postęp wielu chorób, a także uniknąć kosztownej hospitalizacji oraz operacji inwazyjnych. Równie ważna jest odpowiednio wczesna edukacja i promowanie profilaktyki, która umożliwia wczesne postawienie diagnozy i podjęcie odpowiedniego leczenia.

W debacie udział biorą:
prof. Leszek Czupryniak – diabetolog, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii szpitala przy ul. Banacha w Warszawie
prof. Artur Mamcarz – kardiolog, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM, wieloletni konsultant kardiologiczny COMS, a od 2007 roku członek Komisji Medycznej PKOl i ekspert ds. kardiologii sportowej
prof. Jerzy Szaflik – okulista, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni konsultant, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN
red. Maciej Żdziarski – dziennikarz, autor książki „Starsi Rodzice.pl. Recepty na dobrą starość”, prezes Instytutu Łukasiewicza oraz redaktor naczelny portalu StarsiRodzice.pl

Debatę moderuje Dorota Romanowska – dziennikarka, szefowa działu Nauka „Newsweek”

Kontakt w Bayer sp. z o.o.
Anna Kanmaz , tel.: +48 22 572 35 06
e-mail: email


Bayer HealthCare
Grupa Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer HealthCare, spółka zależna Bayer AG, której roczna sprzedaż wynosi ponad 18,9 mld euro (2013), jest jedną z wiodących światowych firm innowacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i medycyny. Działalność firmy obejmuje segment Animal Health, Consumer Care, Medical Care oraz Pharmaceuticals. Celem Bayer HealthCare jest dostarczenie innowacyjnych produktów służących ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej zarówno ludzi, jak i zwierząt na całym świecie. Bayer HealthCare zatrudnia łącznie 56 000 pracowników (2013) w ponad 100 krajach na całym świecie.
Więcej informacji na stronie www.healthcare.bayer.com. Odwiedź nas również na Facebooku: www.facebook.com/healthcare.bayer oraz na Twitterze: www.twitter.com/BayerHealthCare.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.


1Raport Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
2„Kwartalnik Medyczny Okulistyka”, wydanie specjalne, czerwiec 2013 (Rok XVI).