16 września 2017

Aspirin® Kontynuacja tradycji

Warszawa, 16 września 2017 r Przez 120 lat kwas acetylosalicylowy, substancja czynna Aspirin®, zdobył wiarygodność i zaufanie pacjentów. Pomimo upływu czasu, kwas acetylosalicylowy pozostaje niezmiennie ważnym lekiem dla pacjentów.

Kwas acetylosalicylowy łagodzi ból i obniża gorączkę, a przy stosowaniu w tzw. dawkach kardiologicznych, u określonej grupy pacjentów może zapobiegać wystąpieniu zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar niedokrwienny. W świeżym zawale mięśnia sercowego lub przy podejrzeniu zawału, przyjęcie określonych dawek kwasu acetylosalicylowego pozwala na zahamowanie agregacji płytek krwi. Wielokierunkowe działanie kwasu acetylosalicylowego, będącego substancją czynna Aspirin®, zostało docenione przez społeczność naukową i pacjentów na całym świecie.

 

Początek dziedzictwa

 

Dziesiątego sierpnia 1897 r., w jednym z laboratoriów firmy Bayer w niemieckim Wuppertalu, dr Felix Hoffmann po raz pierwszy z powodzeniem zsyntetyzował chemicznie czystą i stabilną postać kwasu acetylosalicylowego[i]. Począwszy od 1899 roku, Aspirin® zaufały dziesiątki milionów ludzi poszukujących skutecznej ulgi w bólu1.

 

W 1898 r. pojawiały się pierwsze doniesienia pisujące korzystne przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego. Zachęciło to firmę Bayer do rozpoczęcia produkcji leku, początkowo w postaci proszku, później – tabletki. Dzięki temu, że lek jako jeden z pierwszych był oferowany w postaci tabletek, ustalenie i stosowanie wystandaryzowanych dawek stało się łatwiejsze. Wkrótce lekarze zalecali  stosowanie Aspirin® w leczeniu bólu głowy, bólu zębów i całego ciała, a także gorączki w przebiegu przeziębienia lub grypy[ii]. Aspirin® szybko stała się jednym z najpopularniejszych leków przeciwbólowych1.

 

Bezpieczeństwo i skuteczność w zwalczaniu łagodnego i umiarkowanego bólu

 

Aspirin® jest uważana za sprawdzony lek przeciwbólowy. Przeprowadzone niedawno metaanalizy[iii][iv] obejmujące 145 badań klinicznych z udziałem ponad 32 tys. pacjentów, przeprowadzanych w ciągu 20 lat, potwierdziły korzystny profil bezpieczeństwa kwasu acetylosalicylowego dla układu pokarmowego, który stosowany jest  zgodnie ze wskazaniami, w doraźnym zwalczaniu bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, a także bólu i gorączki będących wynikiem przeziębienia lub grypy. Częstość występowania niewielkich działań niepożądanych dla układu pokarmowego jest podobne do placebo, a poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego nie zostały odnotowane w cytowanych publikacjach.  

 

Wszechstronność, innowacje i postęp w nowej postaci leku

 

Wszechstronność Aspirin® oraz zaangażowanie firmy Bayer w innowacje znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu różnych postaci leku Aspirin®. Na przykład nowa postać Aspirin  - Aspirin® PRO z technologią MicroActive, szybko uwalnia kwas acetylosalicylowy, co przyspiesza jego wchłanianie, uwalniając od bólu dwa razy szybciej niż tradycyjna formuła tabletek Aspirin®[v],[vi]. Aspirin®Complex Hot z kolei obniża gorączkę oraz  łagodzi objawowe przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa czy zatok.  Produkt Aspirin®C, którego właściwości  zwalczają ból oraz oznaki przeziębienia, zawiera w swoim składzie również witaminę C, wzmacniającą odpowiedź obronną organizmu poprzez wspieranie odporności.

 

Kontynuacja spuścizny

 

Ze względu na swoją niezwykłą historię, Aspirin® (kwas acetylosalicylowy) znalazła się w Narodowym Muzeum Historii Amerykańskiej Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz w Wykazie leków podstawowych WHO[vii]. Jednocześnie kwas acetylosalicylowy nie traci swojej kluczowej pozycji we współczesnych badaniach. Co rok jest tematem około 1500 publikacji opisujących wyniki badań naukowych[viii], m.in. analizujących jego potencjalne zalety w terapii innych chorób.

Bayer z zaangażowaniem kontynuuje współpracę ze społecznością naukową, aby przy ich rozwijającym się wsparciu, zapewnić pacjentom maksymalne korzyści ze stosowania Aspirin®. Firma wspiera liczne badania oceniające potencjał Aspirin® do zaspokojenia niezrealizowanych potrzeb zdrowotnych. Firma Bayer zapewnia ponadto edukację i wsparcie dla wysiłków takich organizacji, jak Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) czy Światowa Federacja Kardiologiczna (World Heart Federation, WHF), zachęcających pacjentów i lekarzy do dialogu na temat ryzyka oraz postępowania w zakresie chorób układu krążenia.

Kontakt:

Monika Lechowska-Wróbel

Head of Communications Bayer CEE

tel. 22 572 35 16

Email: monika.lechowska@bayer.com

 

Biuro Prasowe Bayer

Aleksandra Stasiak, Omega Communication

Tel. 22 854 16 21, 602 115 401

Email: astasiak@communication.pl

 

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.[i] Bayer Archives Leverkusen, BAL 166/3, Pharma, Aspirin/1899-1909.

[ii] Bayer AG, Consumer Care. 100 Years Aspirin. The unparalleled career of Aspirin. Leverkusen: Bayer AG; 1997.

[iii] Lanas A, McCarthy D, Voelker M et al. Short-term acetylsalicylic acid (aspirin) use for pain, fever, or colds – gastrointestinal adverse effects: a meta-analysis of randomized clinical trials. Drugs R D 2011; 11(3):277–288.

[iv] Baron JA, Senn S, Voelker M et al. Gastrointestinal Adverse Effects of Short term Aspirin use: A Meta-analysis of Published Randomized Controlled Trials. Drugs in R&D 2013; 13(1):9–16.

[v] Voelker M, Hammer M. Dissolution and pharmacokinetics of a novel micronized aspirin formulation. Inflammopharmacology 2012; 20(4):225-231.

[vi] Cooper SA, Voelker M. Evaluation of onset of pain relief from micronized aspirin in a dental pain model. Inflammopharmacology 2012; 20(4):23325-242.

[vii] http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML_2015_FINAL_amended_NOV2015.pdf?ua=1, accessed Dec., 2016.

[viii] Pubmed.gov, search conducted 14 Dec., 2016 for articles with aspirin mentioned in the title or abstract showed more than 1950 citations.


Aspirin® Cardio, Acidum acetylsalicylicum, 100 mg, tabletki powlekane Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze.  Wskazania: u dorosłych: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158,02-326 Warszawa, tel./  fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V7/072017/MT

                                       

Aspirin® PRO (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki powlekane Wskazania: Objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu. Przeciwwskazania: uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie, wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w dawkach większych niż 20 mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.plV1/01.01.2015/LR

 

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. Aspirin® C Forte (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 800 mg + 480 mg, tabletki musujące.  Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, Aspirin C: dzieci poniżej 12 roku życia; Aspirin C Forte: dzieci i młodzież. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl  V1/03.08.2017/LR

 

Aspirin® Complex Hot (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie objawowe przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa / zatok (rhinosinusitis) z bólem i gorączką związanymi z przeziębieniem i (lub) objawami grypopodobnymi. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudoefedrynę, kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którykolwiek z innych składników leku; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; ciężka niestabilna niewydolność serca; w połączeniu z metotreksatem w dawce 15 mg/tydzień lub większej; ciężkie nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Aspirin Complex Hot jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.plV2/20/12/2016/KR

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

L.PL.COM.09.2017.5567