02 lutego 2018

Bayer nagradza za zrównoważone praktyki rolne

Warszawa, 2 lutego 2018 r. – Beata i Piotr Kondraccy zostali laureatami nagrody Bayer dla najbardziej zrównoważonego gospodarstwa. Wyróżnienie przyznano w tym roku po raz pierwszy.

- Rolnictwo powinno stawać się bardziej zrównoważonym, dlatego Bayer – również dzięki tej nagrodzie - propaguje zasady dobrej praktyki rolniczej – mówi JoergRehbein, Head of Central &Eastern Europe Crop Science, Bayer - Pojęcie rolnictwa zrównoważonego ma trzy wymiary: ekonomiczny,środowiskowy i społeczny; ma na celuzwiększanie zysku rolnika przy jednoczesnej ochronie środowiska i podwyższaniu jakości życia.

 

Badania firmy Bayer, przeprowadzone wśród polskich rolników[1] dowodzą, że 62 proc. z nich docenia zrównoważone rolnictwo, a połowa jest przekonana, że jego znaczenie będzie rosło. 83 proc. rolników zna pojęcie zrównoważonego rolnictwa, utożsamiając je przede wszystkim z praktykami agrotechnicznymi i środowiskowymi (zmianowanie, racjonalne nawożenie, bezpieczna produkcja, ochrona środowiska).

 

Państwo Kondraccy z miejscowości Górne w powiecie łęczyńskim prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 100 ha.Uprawiają buraki cukrowe, pszenicę, jęczmień, żyto hybrydowe, groch - częściowo z przeznaczeniem na paszę dla trzody chlewnej. Stado podstawowe liczy ponad 50 loch, a rocznie sprzedaje się ponad 1000 tuczników. Różnorodność upraw sprzyja prawidłowemu zmianowaniu i zachowaniu struktury gleby. Stosowane są też poplony, a w ochronie roślin - precyzyjny opryskiwacz. Budynki inwentarskie wyposażono w kojce porodowe, automatyczną wentylację, linie do zadawania pasz i usuwania odchodów. W gospodarstwie znajduje się magazyn środków ochrony roślin z zamykanymi szafkami oraz matami chłonnymi na wypadek rozszczelnienia.

 

Jurorzy konkursu podkreślają, że Państwo Kondraccy od lat przywiązują ogromne znaczenie do bezpieczeństwa w gospodarstwie, a ich obejście cechuje ogromny porządek. – W gospodarstwie skrupulatnie przestrzega się zasad BHP i bioasekuracji– mówi Teresa Kucharska ze Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik-Farmer Roku, organizatora konkursu pod tym tytułem. - Państwo Kondraccy propagują zasady dobrej zrównoważonej praktyki rolniczej nie tylko poprzez przykład gospodarowania, ale także przez prowadzenie w swoim gospodarstwie pokazów i szkoleń. Nakręcono tu również film o zasadach BHP w rolnictwie.

 

Piotr Kondracki podkreśla jak ważne jest stosowanie odpowiedzialnych praktyk na co dzień: - Odkąd sam uległem wypadkowi w gospodarstwie, uważam na każdy szczegół w swojej codziennej pracy. Zawsze podkreślam, że uważność to podstawa. Odpowiedzialne praktyki rolne rozumiem również jako stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami czy dbałość o dobrostan zwierząt. Tu rownież ważna jest dbałość o najmniejsze detale – choćby o to, by wygrodzenia dla zwierząt były wykonane z materiałów o gładkich powierzchniach, aby trzoda się nie kaleczyła.

 

W nagrodę od firmy Bayer laureaci otrzymali profesjonalną stację meteorologiczną. W wyborze laureata wyróżnienia dla zrównoważonego gospodarstwa, jurorów konkursu „Rolnik-Farmer Roku” wspierało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego.

 

Informacja o konkursie Rolnik - Farmer Roku

W XXIV edycji konkursu „Rolnik - Farmer Roku“udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski. Na podstawie wizytacji w blisko 30 gospodarstwach finalistów, jurorzy wybrali 10 zwycięzców, którzy zdobyli tytuł „Rolnik - Farmer Roku“ w różnych kategoriach. Dalsze informacje: www.farmer-roku.pl.

 

O firmie Bayer

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016 grupa Bayer zatrudniała ok. 99 600 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 34,9 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,2 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,4 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com

 

Kontakt:

Marzena Smolińska, telefon +48 22 572-39-72

Email: marzena.smolinska@bayer.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach I prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.

 [1] Badanie, na zlecenie Bayer Sp. z o.o., zrealizował KleffmannGroup; 2016; N=401, reprezentatywna grupa gospodarstw rolnych (specjalizacja: uprawy polowe, sadownictwo), zasięg: ogólnopolski