14 lipca 2016

Bayer zwiększa ofertę dla Monsanto oraz składa zapewnienie dotyczące kwestii finansowych i regulacyjnych

1 lipca, po dodatkowych, informacjach i rozmowach wzrosła oferta gotówkowa dla firmy Monsanto – do 125 USD za akcję. Firma Bayer wyczerpująco odpowiedziała na pytania Monsanto dotyczące finansowania transakcji. Oprócz niektórych zobowiązań dotyczących ewentualnie wymaganych regulacji, Bayer zaoferował 1,5 mld USD antymonopolowej opłaty, potwierdzając tym, samym swoją chęć pomyślnego sfinalizowania transakcji. Zmieniona oferta pozostaje dużą wartością dla akcjonariuszy Bayer. Firma Bayer pozostaje w pełni zaangażowana w realizację tej transakcji.

Leverkusen, 14 lipca 2016 - W ostatnich kilku tygodniach firma Bayer zaangażowana była w kuluarowe rozmowy z Monsanto. Po otrzymaniu dodatkowych informacji, w dniu 1 lipca, Bayer podniósł swoją ofertę gotówkową z 122 USD do 125 USD za akcję. W dniu 9 lipca przedłożony został zaktualizowany wniosek Monsanto.

Ponadto wyczerpane zostały pytania ze strony Monsanto dotyczące finansowania i spraw regulacyjnych. Firma Bayer jest przygotowana do dokonania pewnych zobowiązań wobec organów regulacyjnych, jeśli będzie to konieczne, do zrealizowania proponowanej transakcji.

Firma Bayer potwierdziła, że jej oferta zapewni bezpieczeństwo transakcji i nie byłaby uzależniona od warunku finansowania. Konsorcjalna umowa kredytowa dotycząca finansowania transakcji jest gotowa i przygotowana do podpisania przez pięć banków (BofA Merrill Lynch , Credit Suisse , Goldman Sachs , HSBC i JP Morgan)

Firma Bayer jest przygotowanado uzyskania wszelkich niezbędnych zgód w określonych terminach ustalonych odpowiednio dla różnych obszarów geograficznych i portfolio produktów. Oprócz niektórych zobowiązań dotyczących ewentualnie wymaganych regulacji, Bayer zaoferował 1,5 mld USD antymonopolowej opłaty, potwierdzając tym samym swoją chęć pomyślnego sfinalizowania transakcji. "Jesteśmy przekonani, że transakcja jest najlepszym zapewnieniem dla akcjonariuszy Monsanto, a także wartościową i atrakcyjną szansą. Bayer jest w pełni zaangażowany w realizację tej transakcji", powiedział Werner Baumann, CEO firmy Bayer AG.

Bayer jest przekonany, że jego oferta w pełni oddaje wewnętrzną wartość firmy Monsanto oraz, że połączenie tych firm przyniesie wiele korzyści. Zmieniona oferta stanowi premię w wysokości 40 procent w stosunku do ceny akcji w dniu 9 maja 2016 r.

Specyficzne warunki każdej umowy transakcyjnej pozostają uzależnione od ostatecznej akceptacji Rady Nadzorczej firmy Bayer.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.advancingtogether.com

O firmie Bayer

Bayer: Science For A Better Life


Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.