06 września 2016

Negocjacje w sprawie przejęcia Monsanto posuwają się do przodu

Leverkusen, 6 września 2016 – Firma Bayer potwierdza zaawansowany stopień negocjacji z Monsanto na temat proponowanej transakcji. Nie ustalono jeszcze kluczowych warunków, ale firma Bayer będzie przygotowana do rozważenia ceny 127,50 USD za jedną akcję Monsanto jedynie w powiązaniu z negocjowaną transakcją. Nie można wyrazić pewności, że strony osiągną porozumienie. Proponowana transakcja podlegać będzie akceptacji odpowiednich władz oraz innym zwyczajowym warunkom finalizacji. Główne elementy ostatecznego porozumienia w sprawie transakcji wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Bayer AG.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.advancingtogether.com

O firmie Bayer

Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.