19 lipca 2016

Oświadczenie w sprawie zwiększenia oferty gotówkowej dla Monsanto

Leverkusen, 19 lipca 2016 – Firma Bayer jest rozczarowana decyzją Monsanto, która odrzuciła propozycję zwiększonej oferty gotówkowej. Propozycja Bayer wyniosła 125 USD za akcję. Zmieniona oferta stanowiła premię w wysokości 40 procent w stosunku do ceny akcji z dnia 9 maja 2016 r.

Proponowana oferta jest przekonująca i stanowi natychmiastową, pewną wartość dla akcjonariuszy Monsanto. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatni słaby rozwój biznesu i zmniejszenie średniookresowej perspektywy dla firmy Monsanto.

Dodatkowo Bayer zaoferował 1,5 mld USD opłaty antymonopolowej, potwierdzając tym samym swoją chęć i nadzieję na pomyślne sfinalizowanie transakcji.

Bayer oczekuje dalszego dialogu z Monsanto, pod odpowiednią klauzulą poufności umożliwiającą dostęp do dodatkowych informacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.advancingtogether.com

O firmie Bayer

Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.