16 stycznia 2012

Znamy laureatów nagród naukowych Bayer Early Excellence in Science Award 2011

Warszawa, grudzień 2011 – Nagrody, w łącznej wysokości 30 000 euro, przyznała Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji firmy Bayer. Już po raz trzeci wręczono je młodym, utalentowanym badaczom znajdującym się na wczesnym etapie kariery naukowej. Laureatami zostali naukowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec, niemniej kapituła wysoko oceniła dorobek kandydatów z Polski.

"Badania i nauka mają kluczowe znaczenie dla firmy stawiającej na innowacyjność," powiedział prof. dr Wolfgang Plischke, członek Zarządu Bayer AG. "Podstawą realizowanej przez Bayer strategii innowacyjności jest współpraca z instytucjami naukowymi. Finansowanie wybitnych młodych naukowców to element programu – współpraca i partnerstwo strategiczne mają kluczowe znaczenie dla wdrażania badań naukowych do zastosowań przemysłowych".

Ta międzynarodowa nagroda jest przyznawana co roku naukowcom związanym z dziedzinami, w których działa Bayer: biologią, chemią i inżynierią materiałową. Kryteriami wyboru laureatów są: oryginalność i jakość badań naukowych kandydatów oraz znaczenie ich prac dla rozwoju danej dziedziny.

Nagroda w kategorii inżynieria materiałowa
Prof. dr Arne Thomas z Politechniki Berlińskiej otrzymał nagrodę za syntezę materiałów funkcjonalnych charakteryzujących się wysoką porowatością. Strukturę i właściwości tych materiałów można zaadaptować do specjalnych zastosowań pod kątem realizacji określonego celu. Materiały porowate są używane jako katalizatory lub materiały wspomagające działanie katalizatorów, do przechowywania, oczyszczania i separowania gazów, jako materiał w kolumnach chromatograficznych oraz w procesie wymiany jonowej, jako elektrody, materiał izolacyjny oraz w wielu innych zastosowaniach.

Nagroda w kategorii chemia
Tworzenie nowych produktów charakteryzuje wysoki wskaźnik niepowodzeń na drodze od pomysłu do uzyskania materiału do wykorzystania w danym produkcie. Szybki rozwój nowych technologii w badaniach farmaceutycznych doprowadził do gwałtownego wzrostu ilości przetwarzanych danych. Dr Andreas Bender z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę za zaawansowane prace badawczo-rozwojowe w zakresie przewidywania skuteczności działania leków, jak również niekorzystnych skutków stosowania farmaceutyków za pomocą metod in-silico (komputerowo wspomaganych metod projektowania leków).

Nagroda w kategorii biologia
Dr Cristobal Uauy z John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę za prace w dziedzinie badań genetycznych nad odmianami pszenicy. Dokonał sklonowania pierwszych genów cech ilościowych QTL (Quantitative Trait Locus – locus cech ilościowych) w pszenicy, zidentyfikował gen stawiający opór patogenowi pszenicy powodującemu powstawanie żółto-rdzawych plamek, a ponadto jest zaangażowany w prace nad zastosowaniem wyników swoich badań w praktycznych metodach prowadzenia upraw.Kontakt:
Monika Lechowska, telefon: + 48 22 572 35 16
E-mail:  monika.lechowska@bayer.com

Informacje dotyczące zdarzeń przyszłych

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi wybiegające w przyszłość, bazujące na obecnych założeniach i prognozach kierownictwa Grupy Bayer. Różne znane jak i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą spowodować, że faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub funkcjonowanie spółki będzie znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Czynniki te uwzględniają również te, które opisaliśmy w sprawozdaniach dla Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz dla amerykańskiej Komisji Nadzoru Giełdowego (SEC) - włącznie z formularzem 20-F. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji tego rodzaju informacji dotyczących przyszłości ani do ich zmian wynikających z przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.