20 stycznia 2012

Konferencja prasowa o nowych produktach wprowadzanych w 2012 na rynek w Polsce przez Bayer CropScience

Warszawa, 16. stycznia 2012 - W 2012 firma Bayer CropScience wprowadza na rynek Betanal® maxxPro 209 EW - nowy herbicyd do stosowania w burakach cukrowych, insektycyd Decis® Mega 50 EW do stosowania w wielu uprawach i Movento® 100 SC- insektycyd najnowszej generacji do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych. Bayer CropScience rozpoczyna także w 2012 sprzedaż nasion rzepaku.

Betanal maxxPro 209 OD - herbicyd do stosowania w burakach cukrowych (preparat w końcowej fazie rejestracji)

Betanal maxxPro 209 OD, nowy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych, który w sezonie 2012 całkowicie zastąpi powszechnie stosowany Betanal® Elite 274 EC.

Betanal maxxPro wyróżnia się nowatorskim połączeniem dwóch unikalnych, opatentowanych przez Bayer Cropscience, technologii: Technologii Formulacji Preparatu (Advanced Formulation Technology) i Technologii Aktywacji (Activation Technology)

Betanal maxxPro znacząco lepiej zwalcza większość gatunków chwastów, w tym określanych jako trudne np.: rdesty, wnosząc jednocześnie od 5 do 30% mniej substancji czynnych na hektar w porównaniu z innymi 3-składnikowymi herbicydami na rynku. Jednocześnie Technologia Aktywacji, w korzystnych warunkach stosowania, zwiększa skuteczność chwastobójczą herbicydu nawet o ponad 5% w porównaniu z najwyższej jakości preparatami porównawczymi. Zawarty w produkcie aktywator w dużym stopniu uniezależnia skuteczność zabiegu od przebiegu pogody, wilgotności gleby i techniki oprysku.
Betanal maxxPro stosowany jest nalistnie, metodą dawek dzielonych, niezależnie od fazy rozwojowej buraków cukrowych. Podstawowa dawka preparatu stosowanego samodzielnie lub w mieszankach z innymi herbicydami wynosi 1,25 l/ha . Gdy rozwój chwastów przekroczył fazę liścieni lub występują niekorzystne warunki pobierania substancji czynnych, dawkę podstawową Betanalu maxxPro należy zwiększyć do
1,5 l/ha. Produkt będzie oferowany w innowacyjnych opakowaniach SmartLine® 1,5
i 15 l.

 

Decis® Mega 50 EW – insektycyd do stosowania w wielu uprawach


Decis Mega 50 EW zawierający 5% deltametryny, jest produktem najnowszej generacji formulacyjnej o zwiększonej skuteczności, szybkości i długości działania na szkodniki poprzez lepszą przyczepność do powierzchni rośliny i zwalczanych organizmów. Zapewniona jest także zwiększona odporność produktu na zmywanie. Decis Mega zwalcza szeroki zakres gatunkowy szkodników w wielu uprawach, w tym wszystkie podstawowe szkodniki w rzepaku, zbożach, ziemniakach, burakach cukrowych oraz roślinach sadowniczych i warzywach. Lepsza skuteczność działania przekłada się na efekt końcowy dla rolnika, czyli wpływ na plon.
Decis Mega zastąpi Decis® 2,5 EC i Patriot® 100 EC. Zakres dawek 0,1 - 0,25 l/ha
- w zależności od upraw i zwalczanych szkodników. Produkt będzie oferowany w opakowaniach SmartLine® 0,25 l i 1 l.

Movento® 100 SC - insektycyd najnowszej generacji do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych


Movento 100 SC to nowy, skuteczny oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska insektycyd, który firma Bayer CropScience wprowadza na rynek polski w sezonie 2012. Środek zawiera całkowicie nową substancję aktywną - spirotetramat, należącą do grupy kwasów tetronowych (ketoenoli). Ten systemiczny preparat charakteryzuje się działaniem dwukierunkowym, co oznacza, że w odróżnieniu od innych środków systemicznych jest transportowany w górę i w dół rośliny przez ksylem i floem, dzięki czemu przemieszcza się zarówno do trudno dostępnych jak i młodych części roślin.
Preparat Movento 100 SC wpływa na młode stadia szkodników i hamuje ich przechodzenie w kolejne fazy rozwojowe, a jego rejestracja obejmować będzie szkodniki
• jabłoni: mszyce, np. bawełnicę korówkę, pryszczarki, czerwce np. skorupiki,
• gruszy: mszyce, miodówki i pryszczarki,
• warzywa kapustne: mszyce i mączlik szklarniowy,
• sałatę: mszyce, np. bawełnicę topolowo-sałatową oraz
• drzewa i krzewy ozdobne - mszyce i czerwce.
Dawka zalecana w zależności od uprawy wynosić będzie: 0,45 – 2,25 l/ha.
W sprzedaży dostępne będzie opakowanie SmartLine® 1l.


W 2012 Bayer CropScience rozpoczyna sprzedaż nasion rzepaku.

Po przejęciu od niemieckiej firmy Raps GBR biznesu z nasionami rzepaku, Bayer CropScience rozpoczyna w 2012 intensywną ich sprzedaż w Polsce. W portfelu produktowym będzie około 10 odmian mieszańców heterozyjnych i odmian liniowych rzepaku ozimego oraz jarego, w tym bardzo wartościowe i dobrze znane odmiany Bellevue i Vectra (F1). Sprzedaż nasion rzepaku będzie prowadzona przez dotychczasową rozbudowaną sieć autoryzowanych dystrybutorów Bayer CropScience.
W najbliższych latach oferta nasion rzepaku będzie uzupełniona o odmiany pochodzące z własnej hodowli Bayer CropScience..
Nasiona rzepaku wejdą do najważniejszych programów promocyjnych i partnerskich takich, jak program lojalnościowy Kometa® i programy z platformy Bayer Inova.

® - zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer


Kontakt:

Dorota Kasza, Komunikacja Marketingowa
Tel.: 22 572 36 23, Tel. kom.: 600 459 752, E
-mail: dorota.kasza@bayer.com

Małgorzata Gago, Zarządzanie Uprawami Rzepak, Kukurydza
Tel.: 22 572 36 11, Tel. kom.: 601 273 576,
E-mail: malgorzata.gago@bayer.com

Aleksandra Trąmpczyńska, Zarządzanie
Uprawami Sadownictwo, Warzywnictwo
Telefon + 48 22 572 36 46, Tel. kom.: 668 131 003
E-mail: aleksandra.trampczynska@bayer.com

Bronisław Kwiatkowski, Zarządzanie Uprawami Buraki Cukrowe i Ziemniaki
Telefon + 48 22 572 36 32, Tel. kom.: 601 597 265,
E-mail: bronislaw.kwiatkowski@bayer.com

Jerzy Próchnicki, Dyrektor Rozwoju i Rejestracji
Telefon + 48 22 572 36 16, Tel. kom.: 600 009 996
E-mail: jerzy.prochnicki@bayer.com

O Bayer CropScience

Grupa Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer CropScience, spółka zależna Bayer AG, której roczna sprzedaż wynosi 6, 830 mld EUR (2010), jest jednym z liderów w zakresie ochrony roślin, biotechnologii i higieny sanitarnej. Firma oferuje całą paletę środków oraz kompleksowe usługi wsparcia w zakresie współczesnego, zrównoważonego rolnictwa. Bayer CropScience zatrudnia na całym świecie 20.700 pracowników i jest obecny w ponad 120 krajach na całym świecie.
Więcej informacji na stronie www.press.bayercropscience.com.