26 stycznia 2012

Bayer MaterialScience buduje wielofunkcyjny zakład produkcji surowców do wyrobu powłok lakierniczych

Leverkusen, 20 stycznia 2012 r. - Bayer MaterialScience rozpoczął budowę wielofunkcyjnego zakładu produkcji surowców stosowanych do wyrobu powłok poliuretanowych w Chempark Leverkusen. Produkty takie jak diizocyjanian heksametylenu (HDI) diizocyjanian izoforonu (IPDI) są stosowane przede wszystkim do produkcji wysokiej jakości powłok samochodowych i przemysłowych przyjaznych dla środowiska. Firma zainwestuje około 35 milionów euro w rozbudowę swoich możliwości produkcyjnych, wzmacniając oddział i zabezpieczając jednocześnie miejsca pracy. Zakład ma rozpocząć produkcję jesienią 2013 r.

„Zgodnie ze swoją misją ‘Bayer: Science For A Better Life’, nasza firma opracowuje innowacyjne i trwałe rozwiązania będące odpowiedzią na globalne trendy”, powiedział Prezes Zarządu Bayer dr. Marijn Dekkers. „Jednym z przykładów jest zwiększanie się mobilności na świecie, co skutkuje wzrastającym zapotrzebowaniem na wysoce wydajne powłoki samochodowe. Dzięki tej inwestycji firma Bayer podkreśla swoje zaangażowanie w tę sprawę.” Zaznaczył, że nowy zakład jest jedynie jednym z elementów planów inwestycyjnych firmy. „W samej spółce Bayer MaterialScience zamierzamy zainwestować co najmniej 700 milionów euro w ramach nakładów kapitałowych w Niemczech w ciągu kolejnych trzech lat” powiedział Dekkers.

„Musimy odpowiednio dostosować nasze możliwości, by sprostać zapotrzebowaniu na surowce stosowane do wyrobu powłok oraz klejów”, powiedział Daniel Meyer, członek Zarządu Bayer MaterialScience. „Dlatego też dokonujemy celowych inwestycji w poszczególnych regionach, aby utrzymać lub poprawić naszą pozycję lidera na rynku”.

Nowy, wielofunkcyjny zakład zostanie zintegrowany z istniejącą produkcją diizocyjanianu heksametylenu (HDI) oraz diizocyjanianu izoforonu (IPDI) w oddziale w Leverkusen i będzie wykorzystywał nowoczesne, innowacyjne technologie procesowe dla skutecznej produkcji obu surowców. Umożliwi to firmie zaspokajanie zapotrzebowania klientów w jeszcze bardziej elastyczny i szybszy sposób, niż dotychczas.

Jednym z ważnych obszarów zastosowania obu surowców jest produkcja wysokiej jakości powłok poliuretanowych do celów wykończeniowych w przemyśle samochodowym. W związku ze wzrostem transportu osobowego na całym świecie, istnieje zapotrzebowanie na wysokiej jakości powłoki poliuretanowe, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska. Bayer MaterialScience opracował innowacyjne produkty do tego rodzaju zastosowań, oparte na diizocyjanianie heksametylenu (HDI) oraz diizocyjanianie izoforonu (IPDI), które umożliwiają również produkcję powłok o niskiej zawartości rozpuszczalników. Oba surowce są również wykorzystywane m.in. w powłokach przemysłowych, powłokach tekstylnych oraz do produkcji klejów.

Kontakt:
Dr. Frank Rothbarth, Tel. +49 214 30-25363
E-Mail: frank.rothbarth@bayer.com

Monika Lechowska, tel. +48 22 5723516
E-mail: monika.lechowska@bayer.com

Bayer MaterialScience
Ze sprzedażą o wartości 10,2 miliarda EUR w roku 2010 firma Bayer MaterialScience należy do największych na świecie producentów polimerów. Jej działalność skupia się na wytwarzaniu zaawansowanych technologicznie materiałów polimerowych oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla produktów stosowanych w wielu dziedzinach naszego codziennego życia. Produkty firmy wykorzystywane są głównie w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym, elektronicznym, sportowym oraz rekreacyjnym. Bayer MaterialScience posiada 30 placówek produkcyjnych na całym świecie i zatrudnia około 14 400 osób (dane na koniec roku 2010). Firma należy do Grupy Bayer. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayermaterialscience.com

Informacje dotyczące zdarzeń przyszłych

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi wybiegające w przyszłość, bazujące na obecnych założeniach i prognozach kierownictwa Grupy Bayer. Różne znane jak i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą spowodować, że faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub funkcjonowanie spółki będzie znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Czynniki te uwzględniają również te, które opisaliśmy w sprawozdaniach dla Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz dla amerykańskiej Komisji Nadzoru Giełdowego (SEC) - włącznie z formularzem 20-F. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji tego rodzaju informacji dotyczących przyszłości ani do ich zmian wynikających z przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.