14 września 2012

Firma Bayer wciąż najlepsza w kategorii zrównoważonego rozwoju

Leverkusen, 14 paździenika 2012 r.. Firma Bayer została ponownnie uwzględniona zarówno w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), jak i indeksie Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Notowania Bayer są brane pod uwagę przy obliczaniu indeksu DJSI World nieprzerwanie od chwili jego opracowania w 1999 roku.

„Fakt, że firma Bayer jest wciąż uwzględniania w dwóch najważniejszych indeksach zrównoważonego rozwoju, stanowi potwierdzenie i uznanie naszych wysiłków w tej dziedzinie” – powiedział profesor Wolfgang Plischke, członek zarządu Bayer AG odpowiedzialny za innowacje, technologię i środowisko. „Jestem szczególnie zadowolony z naszej doskonałej pozycji w rankingu w zakresie zarządzania innowacjami, ponieważ innowacja jest siłą napędową naszej firmy, a także motorem zrównoważonego rozwoju”

Oceny firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju dokonuje w imieniu Dow Jones szwajcarska agencja ratingowa SAM. Główne kategorie będące przedmiotem oceny obejmują odpowiedzialny ład korporacyjny i zarządzanie innowacjami, zarządzanie środowiskiem naturalnym i działania na rzecz jego ochrony, politykę w zakresie zasobów ludzkich oraz relacje z klientami i dostawcami.

Firmy są włączane do indeksów DJSI World i DJSI Europe według zasady „najlepszy w swojej klasie”: nie wystarczy spełnić podstawowe kryteria ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, aby notowania firmy były uwzględniane przy obliczaniu wartości indeksu. Zamiast tego, musi ona mieć najlepsze wskaźniki zrównoważonego rozwoju w swojej branży. Na liście DJSI World znajduje się 10 procent najlepszych przedsiębiorstw z 2 500 największych firm giełdowych świata (Dow Jones Global Index). Indeks DJSI Europe obejmuje 20 procent najlepszych firm z 600 największych spółek europejskich.

Inwestorzy, którzy cenią zrównoważony rozwój, korzystają przy podejmowaniu decyzji z indeksów Dow Jones jako przewodników. Aktualnie wartość aktywów zarządzanych w ramach portfeli bazujących na DJSI przekracza 6 miliardów dolarów USA.

Więcej informacji na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju można znaleźć pod adresem:
www.sustainability-indexes.com

Śledź nas na Twitterze: twitter.com/Bayer_SD
Odwiedź stronę Bayer na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/BayerSustainability


Kontakt:
Dirk Frenzel, tel. +49 214 30-29908
e-mail: dirk.frenzel@bayer.com

Kontakt:
Monika Lechowska, tel.: + 48 22 572 35 16
e-mail: monika.lechowska@bayer.com

Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokiej zyskowności. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i odpowiedzialność społeczna to równorzędne priorytety w polityce korporacyjnej firmy. W roku podatkowym 2011, firma Bayer zatrudniała 111,800 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 36.5 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1,7 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 2,9 mld €.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Informacje dotyczące zdarzeń przyszłych

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi wybiegające w przyszłość, bazujące na obecnych założeniach i prognozach kierownictwa Grupy Bayer. Różne znane jak i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą spowodować, że faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub funkcjonowanie spółki będzie znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Czynniki te uwzględniają również te, które opisaliśmy w sprawozdaniach dla Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz dla amerykańskiej Komisji Nadzoru Giełdowego (SEC) - włącznie z formularzem 20-F. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji tego rodzaju informacji dotyczących przyszłości ani do ich zmian wynikających z przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.