24 września 2012

Bayer organizuje XVI edycję Szkoły Rezonansu Magnetycznego. Rezonans magnetyczny w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego.

Warszawa, 24 września 2012 – Firma Bayer już po raz 16 zorganizowała w dniach 21-22 września br. Szkołę Rezonansu Magnetycznego. Tematem tegorocznej edycji projektu była „Diagnostyka zmian w obrębie przewodu pokarmowego metodą rezonansu magnetycznego”. Celem Szkoły Rezonansu Magnetycznego jest prezentacja nowych trendów w diagnostyce obrazowej metodą rezonansu magnetycznego.

Jest to ceniona przez specjalistów platforma wymiany praktycznych doświadczeń w zakresie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, środków kontrastowych używanych w badaniu, sposobów właściwego przygotowania pacjentów do badania, czy prezentowania nietypowych przypadków. Innowacyjnym wydarzeniem podczas tegorocznej Szkoły była I edycja warsztatów interdyscyplinarnych dotyczących nowoczesnej diagnostyki i kwalifikacji do leczenia chorych ze zmianami w wątrobie.
Szkoła Rezonansu Magnetycznego zgromadziła 490 lekarzy z całej Polski specjalizujących się w diagnostyce obrazowej. Współorganizatorem wydarzenia jest firma Siemens Healthcare.

Tomografia Komputerowa (TK) i Rezonans Magnetyczny (MR) są nowoczesnymi metodami diagnostycznymi, pozwalającymi na wczesną i precyzyjną diagnostykę zmian chorobowych i wdrożenie odpowiedniej terapii. Liczba i dostępność tych badań ciągle wzrasta, co się bezpośrednio przekłada na wzrost ilości pacjentów mających możliwość skorzystania z tych metod obrazowania.

W chwili obecnej w ponad połowie wykonywanych badań obrazowych, zarówno w tomografii komputerowej jak i w rezonansie magnetycznym wykorzystujemy środki kontrastowe.
Programy edukacyjne, takie jak Szkoła Rezonansu Magnetycznego, pozwalają także na pogłębianie wiedzy dotyczącej zastosowania i bezpieczeństwa stosowania środków kontrastowych. Ma to niezmiernie istotne znaczenie dla lekarza Radiologa w codziennej praktyce
- podkreśla prof.dr hab.med. Jerzy Walecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Na czym polega obrazowanie MR ?
Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) daje możliwość uzyskania obrazów narządów (badania strukturalne) oraz ich funkcji (badania perfuzyjne, czynnościowe), a także stanu biochemicznego (H1MRS) . Badanie MR nie obciąża pacjenta promieniowaniem jonizującym, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadkach wymagających wielokrotnej kontroli , np. w onkologii. Zakres wskazań do obrazowania MR jest szeroki i obejmuje większość schorzeń - od zmian pourazowych, niedokrwiennych, zwyrodnieniowych do chorób nowotworowych . Metodyka badania oraz zakres wskazań zmieniają się bardzo dynamicznie, wymagając od lekarzy radiologów ustawicznej edukacji
Formuła Szkoły MR obejmuje najważniejsze tematy związane z klinicznym zastosowaniem rezonansu magnetycznego, uwzględniając oczywiście inne komplementarne techniki obrazowe ; nowe możliwości leczenia większości schorzeń stawiają kolejne wyzwania przed diagnostyką obrazową
Wykładowcami szkoły MR są wybitni polscy radiolodzy i inni specjaliści różnych dziedzin medycyny. Większość sesji ma elementy interdyscyplinarne, co bardzo podnosi wartość szkolenia

Dlaczego środki kontrastowe są tak ważne w obrazowaniu MR?

Środki kontrastowe są elementem uzupełniającym większość badań strukturalnych (zarówno TK jak i MR) oraz podstawą badań czynnościowych (badania perfuzji narządowej). Bez środków kontrastowych niemożliwe jest wykonanie badań naczyniowych (z wyjątkiem techniki ASL w MR) oraz badań komórkowych i molekularnych w MR (superparamagnetyki) – zauważył prof.dr hab.med. Jerzy Walecki.
Najpowszechniej stosowane są kontrasty oparte na gadolinie – pierwiastku wykazującym właściwości paramagnetyczne. Środki zawierające gadolin zostały wprowadzone do praktyki klinicznej po raz pierwszy w 1988 r. i od tamtej pory badania z ich zastosowaniem wykonano u ponad 200 milionów pacjentów na świecie.
Mechanizm działania środka kontrastowego podawanego pacjentowi podczas badania MR polega na jego gromadzeniu w badanej tkance, co powoduje wzmocnienie lub osłabienie odbieranego sygnału. Stopień wzmocnienia bądź też osłabienia sygnału jest różny dla poszczególnych narządów zarówno zdrowych jak i patologicznie zmienionych. Umożliwia to uzyskanie obrazów o różnym kontraście w zależności od rodzaju badanej tkanki oraz szczegółowe uwidocznienie patologii.
Obrazowanie narządów i rola środków kontrastowych a także wiedza o ich właściwym stosowaniu, zwłaszcza u chorych w grupie ryzyka to tematy które muszą znaleźć się w programie szkolenia radiologów ,zarówno tych zaczynających swą zawodową drogę jak i tych którzy muszą uaktualnić swoją wiedzę . Dzięki Szkole MR radiolodzy mają szansę edukacji i wymiany doświadczeń.

Materiał powstał przy współpracy prof.dr hab.med. Jerzego Waleckiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.


Kontakt:

Anna Kanmaz, telefon: +48 22 572 35 06
E-Mail: Anna.Kanmaz@bayer.com


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy dokument (prezentacja, publikacja itd) może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, oparte na aktualnych założeniach i przewidywaniach dokonanych przez kierownictwo Grupy Bayer lub podgrupy. Różnorodne ryzyko znane i nieznane, niepewne dane i inne czynniki mogą spowodować różnice faktyczne pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami spółki a podanymi tu szacunkami. Do czynników takich należą czynniki omówione w publicznych raportach Bayer, dostępnych na stronie internetowej www.bayer.com. Spółka nie przyjmuje żadnych zobowiązań co do uaktualniania takich oświadczeń dotyczących przyszłości lub dostosowywania ich zgodnie z przyszłymi zdarzeniami czy rozwojem wypadków.


Informacje o firmie Bayer HealthCare

Grupa Bayer to międzynarodowa firma działająca w takich kluczowych obszarach jak ochrona zdrowia, odżywianie i wysokospecjalistyczne materiały. Firma Bayer HealthCare, spółka zależna Bayer AG, której roczna sprzedaż wynosi ponad 17,2 mld EUR (2011), jest jedną z wiodących na świecie innowacyjnych firm w zakresie ochrony zdrowia i wyrobów medycznych i ma siedzibę w Leverkusen w Niemczech. Działalność firmy obejmuje segmenty Animal Health, Consumer Care, Medical Care i Pharmaceuticals. Celem firmy Bayer HealthCare jest odkrywanie i wytwarzanie produktów służących ochronie zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt na całym świecie.
Firma Bayer HealthCare zatrudnia 55 700 pracowników na całym świecie (dane z 31 grudnia 2011 roku) i ma swoje oddziały w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.bayerhealthcare.com.