14 listopada 2012

Inspirowani wiatrem

Warszawa, listopad 2012 – Praca ukazująca elektrownię wiatrową w okolicach Darłowa zdobyła Grand Prix konkursu ‘Ekologia w Obiektywie’. Autorem jest Jan Włodarczyk - fotografik współpracujący z agencjami FORUM oraz BE&W. Nagrodę w tegorocznej edycji konkursu zdobyła również praca ‘Gęsi zbożowe’. Jej autor, Lech Karauda, to fotograf przyrody, współpracujący m.in. z magazynem ‘Brać Łowiecka’.

- Do ustanowienia tematu wiodącego zainspirował nas ONZ, ogłaszając 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi - mówi Christophe Dumont, Prezes zarządu Bayer Sp. z o.o.: organizatora konkursu – Zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych elementów naszej strategii, zgodnie z misją ‘Science For A Better Life’. Dlatego Bayer nie tylko stosuje rozwiązania prośrodowiskowe w produkcji, ale również promuje postawy przyjazne naturze. Organizowany od 12 lat konkurs fotografii ekologicznej jest tego dowodem.

Praca, nagrodzona Grand Prix, ujęła jurorów plastyką i nietypowym podejściem do fotografowania wiatraków - w wirującym ruchu. Autor tak opisuje kulisy jej powstania: „Podczas podróży na północ Polski dotarłem w okolice Darłowa - do tamtejszej elektrowni wiatrowej. Urzekł mnie pejzaż i wirujący ruch śmigieł – następnego dnia wróciłem i o zachodzie słońca wykonałem zdjęcie. Już potem zauważyłem, że uwieczniłem również zwierzęta pasące się pod masztem”.

‘Niezwykłe ujęcie - przyroda i cywilizacja, wspaniale - ptaki między skrzydłami współczesnych wiatraków wpisujących się powoli w polski krajobraz, siła natury i siła cywilizacji, współistniejące kontrasty’ – tak drugą z nagrodzonych prac opisała jedna z internautek. Wcześniej podobnego zdania było Jury. „Praca przedstawia gęsi zbożowe, żerujące zimą w pobliżu elektrowni wiatrowej” – opowiada Lech Karauda, fotograf, który brał udział we wszystkich edycjach konkursu ‘Ekologia w Obiektywie’ – „Jeśli zima jest łagodna, wówczas gęsi pozostają w Polsce. Można wtedy podpatrzyć żerujące stada, liczące nawet po kilkaset sztuk. Szczególnie liczne są w dorzeczu Odry – właśnie tam je fotografuję”.

W skład kapituły konkursowej weszli: Anna Brzezińska-Skarżyńska, Redaktor Naczelna Redakcji Fotograficznej PAP S.A., Andrzej Wiktor – fotograf, ZPAF, Michał Wójcik – Redaktor Naczelny magazynu Focus, Magdalena Machinko-Nagrabecka, Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej UNEP/GRID-Warszawa oraz Monika Lechowska, Dyrektor Działu Komunikacji Bayer.

Ponad 110 konkursowych prac poddano pod głosowanie internautów. Każdy głos oznaczał przekazanie przez Bayer środków na Fundację Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu 3 000 zł zasili działalność Studenckich Kół Naukowych PW.


O firmie Bayer

Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokiej zyskowności. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i odpowiedzialność społeczna to równorzędne priorytety w polityce korporacyjnej firmy. W roku podatkowym 2011, firma Bayer zatrudniała 111,800 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 36.5 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1,7 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 2,9 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Kontakt: Monika Lechowska, tel. 22 572 35 16, monika.lechowska@bayer.com

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.