30 czerwca 2014

BayLab zaprasza w wakacje!

Warszawa, czerwiec 2014 r. – „Zupa, pompa i odrobina hydrauliki – czyli serce, krew i krążenie”: to temat wiodący lipcowych spotkań. Najmłodsi dowiedzą się jak pracuje ich serce i z czego zbudowana jest krew, zbadają zawartość witamin w owocach i warzywach, ale również poznają rośliny uprawne oraz doświadczą zaskakujących złudzeń optycznych.

Zaproszenie skierowane jest zarówno do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, jak i całych rodzin. Z myślą o najmłodszych, BayLab po raz pierwszy uczestniczy w programie „Lato w Mieście”, organizowanym przez Urząd m.st. Warszawy. Salon jest jednym z miejsc, gdzie dzieci mogą ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas. W zajęciach w BayLabie udział weźmie ok. 200 najmłodszych z ośmiu warszawskich dzielnic. Z kolei wszystkie chętne osoby indywidualne - np. dzieci z rodzicami czy dziadkami - zaproszone są na otwarte, naukowe popołudnia w BayLab. Udział w zajęciach jest bezpłatny pod warunkiem rejestracji na www.baylab.bayer.com.pl

- W wakacje otwieramy BayLab dla społeczności lokalnej – mówi Monika Lechowska, Dyrektor Komunikacji Bayer Sp. z o.o. – Z powodu ogromnego zainteresowania organizowanymi tu zajęciami zdecydowaliśmy się uruchomić również program wakacyjny. Urząd m.st. Warszawy i organizowana rokrocznie akcja „Lato w Mieście” to gwarancja programu, który proponuje dzieciom, spędzającym wakacje w mieście, świetną i pożyteczną rozrywkę. Cieszymy się, że jesteśmy jego częścią.

- Z zajęć w 128 wakacyjnych placówkach edukacyjnych może skorzystać nawet 12 tys. dzieci. „Lato w mieście” to jedyny bezpłatny tego typu letni program w Polsce – mówi Tomasz Demiańczuk z Wydziału Prasowego Urzędu m.st. Warszawy – Specjalne zajęcia przygotowały placówki miejskie (muzea, ośrodki sportowe, instytucje kulturalne), a także organizacje pozarządowe. Cieszymy się, że do tego grona w bieżącym roku dołącza BayLab.

Pełen program zajęć można znaleźć na stronie www.lato.warszawa.pl.

Kontakt: Monika Lechowska, tel. 22 572 35 16, baylab@bayer.com
Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie i etycznie korporacyjny obywatel. W roku podatkowym 2013, firma Bayer zatrudniała 113,200 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 40.2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.2 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.2 mld €.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer oraz na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.