10 lipca 2014

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Bayer HealthCare informują, że w roku 2014 zostanie przyznana po raz siódmy Nagroda Prezesów PTG fundowana przez firmę Bayer.

Ta indywidualna nagroda w wysokości 5000 Euro przyznawana jest za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w zakresie ginekologii klinicznej lub doświadczalnej.

Regulamin przyznawania Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego fundowanej przez firmę Bayer dostępny jest na stronie http://polskietowarzystwoginekologiczne.com.pl/nagroda-prezesow-ptg2/