05 sierpnia 2014

Bayer w Polsce wyróżniony w konkursie „Kreator Miejsc Pracy”

Warszawa/Gdańsk, 5 sierpnia 2014 – Bayer w Polsce otrzymał wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy” za szczególny wkład w tworzenie nowych miejsc pracy.
Głównym kryterium oceny był wzrost zatrudnienia w firmie. Doceniano również m.in. przyjmowanie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia oraz z grupy 50+. Brano także pod uwagę warunki, jakie pracownikom tworzy pracodawca - m.in. to, czy zatrudnia pracowników na umowach o pracę.

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Bayer w Polsce obecnie zatrudnia ponad 800 osób na umowę o pracę. Od roku 2013, wraz rozpoczęciem działalności Bayer Service Center Gdańsk zespół pracowników powiększył się o 25%.
Młodzi pracownicy do 30 roku życia stanowią 25% wszystkich zatrudnionych w Bayer w Polsce, z czego 66% pracuje w centrum finansowo-księgowym w Gdańsku. 10% wszystkich pracowników stanowi grupa 50+.

- Wiemy, że o rozwoju i wartości firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą, dlatego w nich inwestujemy - mówi Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o. Bayer oferuje pracownikom programy rozwoju kariery w międzynarodowym środowisku, obejmujące m.in. staże w zagranicznych oddziałach firmy. Obecnie z ramienia Bayer Service Center Gdańsk za granicą przebywa około 40 osób, głównie w Niemczech i Hiszpanii.
Bayer realizuje również program praktyk studenckich. - Co roku jesteśmy pozytywnie oceniani przez młodych profesjonalistów i wyróżniani tytułem „Idealnego Pracodawcy” w prestiżowym rankingu pracodawców - Universum Student Survey 2014. Badania wskazują, że studenci chętnie podjęliby pracę w naszej firmie i wysoko oceniają ją jako potencjalnego pracodawcę - mówi Maria Wyżga, Dyrektor Human Resources w Bayer.
W ostatnim roku Bayer zaoferował staże 150 studentom w ramach programu praktyk studenckich Making Science Make Sense, w salonie popularnonaukowym Baylab; w ramach programu praktyk letnich, do którego zapraszani są studenci ostatnich lat studiów i absolwenci oraz w Bayer Service Center Gdańsk np. w ramach współpracy z BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej.

Bayer w Polsce tworzy nowe miejsca pracy głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi centrum finansowo-księgowego w Gdańsku.

- Zgodnie z pierwotnym planem przejmujemy usługi księgowe dla kolejnych krajów europejskich. Ponadto rozpoczynamy projekty nie związane z rachunkowością – mówi Remigiusz Wojciechowski, Dyrektor Bayer Service Center Gdańsk – Ogłaszając inwestycję w Gdańsku deklarowaliśmy zatrudnienie 200 osób, a już teraz mamy ponad 250 pracowników o bardzo zróżnicowanym profilu: od profesjonalistów z doświadczeniem w zakresie księgowości i rachunkowości po filologów czy absolwentów szkół wyższych. Do końca 2014 roku będziemy zatrudniać ponad 300 osób ze znajomością blisko 20 języków obcych.

Obecnie centrum obsługuje procesy księgowe oddziałów Bayer zlokalizowanych w 17 krajach, m.in. w Niemczech, Rosji, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach oraz krajach skandynawskich i na Węgrzech. Docelowo, do końca 2015 roku, gdański oddział będzie obsługiwał spółki w ponad 20 krajach Europy.

Bayer Service Center Gdańsk powstało dzięki współpracy z Invest in Pomerania, regionalną inicjatywa zajmującą się obsługą inwestorów. Członkami Invest in Pomerania są m.in.: Miasto Gdańsk, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która koordynuje działania inicjatywy.
Kontakt:
Monika Lechowska
, tel.: + 48 22 572 35 16
e-mail: monika.lechowska@bayer.com
Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie i etycznie korporacyjny obywatel . W roku podatkowym 2013, firma Bayer zatrudniała 113,200 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 40.2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.2 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.2 mld €.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.