10 października 2014

Bayer zwiększa wartość przekazanych lekarstw do 3,7 mln EUR na pomoc pacjentom z ebolą w Sierra Leone, Liberii i Nigerii.

Warszawa, 7 października 2014r. Bayer zwiększa wartość przekazanych lekarstw do 3,7 mln EUR na pomoc pacjentom z ebolą w Sierra Leone, Liberii i Nigerii. Firma przekazała już lekarstwa o wartości 2.570.000 EUR zaraz po wybuchu epidemii, a teraz jeszcze bardziej zwiększa swój udział w zwalczaniu choroby.

Zwiększamy nasze zaangażowanie w pomoc ofiarom z dotkniętych epidemią krajów by przyczynić się do opanowania sytuacji – podkreślił dr Marijn Dekkers, Prezes Zarządu Bayer AG.

Bayer przekazał już antybiotyki stosowane w różnych dawkach i pod różnymi postaciami, o wartości około 2.570.000 EUR do leczenia pacjentów zakażonych wirusem Ebola w Sierra Leone i Liberii za pośrednictwem amerykańskiej organizacji "Direct Relief". Teraz powiększył darowiznę o kolejne 1,15 milion EUR. Jest to jedna z największych donacji w historii firmy Bayer. Dostarczone antybiotyki powinny pomóc w zwalczaniu zakażeń wtórnych, na które pacjenci z Ebolą są wyjątkowo podatni.

Bayer przekazał również 50.000 EUR na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej niezbędnej do izolacji w dwóch oddziałach, które zostały utworzone w Monrowii pod koniec października 2014 r. Bayer wsparł już międzynarodową organizację Caritas przekazując środki finansowe o wartości 25.000 EUR na zakup i dystrybucję środków do dezynfekcji rąk w Liberii jako środek zapobiegawczy.


Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie i etycznie korporacyjny obywatel. W roku podatkowym 2013, firma Bayer zatrudniała 113,200 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 40.2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.2 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.2 mld €.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer oraz na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska


Kontakt:

Monika Lechowska, tel.: +48 22 572 35 16; email

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.