22 stycznia 2015

Fundacja Bayer wspiera wolontariacką działalność społeczną pracowników firmy na całym świecie

Warszawa, 22 stycznia 2015 r. – Rozszerzono Program wolontariatu Bayer uruchomiony z okazji 150. rocznicy istnienia firmy. Komisja kwalifikacyjna fundacji Bayer Cares do końca 2014 r. przyznała kwotę 5000 euro na każdy z 78 nowych projektów z 42 krajów, w ramach których pracownicy wolontariusze grupy Bayer będą dążyli do poprawy warunków życia ludzi mieszkających w okolicy obiektów firmy.

W ramach nowej rundy finansowania globalnego programu wolontariackiego, który powstał w 2013 r. z okazji 150. rocznicy istnienia grupy Bayer, fundacja Bayer Cares ma do rozdysponowania łączną kwotę blisko 280 000 euro. Fundusz ten zostanie przeznaczony na realizację innowacyjnych koncepcji poprawy opieki zdrowotnej, perspektyw edukacyjnych i zaspokajania potrzeb społecznych. Od 2007 r. fundacja udzieliła wsparcia 433 projektom z 59 krajów na łączną kwotę 1,6 miliona euro.

– Wolontariacka działalność społeczna naszych pracowników na całym świecie jest imponująca. Z przyjemnością wspieramy ich społeczne zaangażowanie. Podejmując prywatny wysiłek, wspaniale odzwierciedlają wartości naszej firmy i w sposób godny naśladowania realizują jej misję „Bayer: Science For A Better Life – powiedział Michael König, członek zarządu Bayer AG ds. zasobów ludzkich, technologii i zrównoważonego rozwoju oraz członek Komitetu Wykonawczego fundacji Bayer Cares.


Środki z bieżącego finansowania zostaną przeznaczone na realizację projektów w 42 krajach:

  • Europy: Austria, Bułgaria, Francja, Grecja, Hiszpania, Mołdawia, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Turcja, Ukraina, Włochy;
  • Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej: Argentyna, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Peru, Republika Dominikańska, Salwador, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wenezuela;
  • Afryki: Kenia, Maroko, Republika Południowej Afryki;
  • Azji i Bliskiego Wschodu: Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, Izrael, Kazachstan, Malezja, Pakistan, Wietnam;
  • Australii i Nowej Zelandii.

Bayer Cares Foundation
Bayer Cares została powołana przez innowacyjną firmę Bayer jako fundacja pomocy społecznej, a jej zadaniem jest inicjowanie, promowanie i wspieranie innowacji na styku działalności przemysłowej i społecznej. Fundacja sponsoruje programy, w których najważniejsi są ludzie – ich zaangażowanie w dobro społeczne, różnorodne koncepcje zaspokajania potrzeb społecznych, a także działania w sytuacjach kryzysowych. Finansowanie inicjatyw fundacji stanowi główny element globalnego zaangażowania społecznego firmy Bayer, na które rocznie przeznacza około 50 milionów euro i które jest ukierunkowane na promocję kształcenia naukowego i pionierskich badań, a także zapewnianie opieki zdrowotnej i zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych osób żyjących w okolicy obiektów spółki.

Więcej o Bayer Cares Foundation dowiesz się na stronie: www.bayer-foundations.com.

Kontakt:
Monika Lechowska, (+48 22) 5723500
e-mail: email

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.