31 marca 2015

Grants4Apps: Start-up w cenie. Bayer nagradza innowacyjne pomysły

Warszawa, 31 marca 2015 r. - Otwarta inicjatywa Grants4Apps (G4A) w ramach Bayer HealthCare poszukuje strat-upów na rynku oprogramowania, aplikacji mobilnych i technologii IT w branży ochrony zdrowia z potencjałem budowania wartości – zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2015. Pomysł na start-up może zgłosić każdy.
"To zupełnie nowe podejście do wspierania kultury innowacyjności w naszej firmie. Tworzymy szansę dla koleżanek i kolegów z Bayer, którzy mają kreatywne pomysły i chcieliby je zrealizować" - wyjaśnia Johannes Schubmehl, Head of CAO Organization & Information w firmie Bayer.

Start-upy w służbie zdrowiu: diagnostyka, leczenie i profilaktyka

„Szukamy innowacyjnych rozwiązań na rynku technologii medycznych, które będą ułatwiały codzienne życie pacjentom i lekarzom ” mówi lider projektu dr. Jesus del Valle. Czekamy na pomysły na technologie nowej generacji w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki”.
Start-up’om oferujemy bezpłatnie miejsce do pracy, a także fachowe doradztwo z zakresu rozwoju biznesu, badań rynkowych, planowania finansowego oraz inwestycyjnego. Celem programu Grants4Apps jest doprowadzenie do rozwoju produktów i wsparcie modelu biznesowego start-up’ów tak, by po zakończeniu programu, mogły one pozyskiwać środki finansowe także z innych źródeł (np. poprzez zdobywanie inwestorów).

Termin zgłoszeń mija 31 maja 2015 roku. W czerwcu jury składające się z ekspertów wybierze pięć zwycięskich projektów Grants4Apps, których twórcy zostaną zaproszeni na 3,5-miesięczny staż w Inkubatorach Innowacyjności BHC Campus w Berlinie.

Formularz aplikacyjny dostępny będzie na stronie Grants4Apps od 1 kwietnia 2015.
Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.grants4apps.com/#/grants4apps

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie i etycznie korporacyjny obywatel . W roku podatkowym 2014, firma Bayer zatrudniała 118,888 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 42.2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.5 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.6 mld €.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na ctwitter.com/Bayer,, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.