14 września 2015

Polacy deklarują otwartość na zmiany częściej, niż ich dokonują. Gdy je wprowadzają, są innowacyjni.

Warszawa, 14 września 2015 – Pojęcie „zmiany” dobrze się kojarzy: to dla 92 proc. Polaków potrzeba, nie zaś przymus. Jednocześnie wprowadzanie zmian na co dzień, w swoim życiu, deklaruje niespełna połowa. Wolą wykorzystywać nowe sposoby wykonywania czynności, niż trwać przy utartych schematach. To wnioski badania opinii społecznej Barometr Bayer , w którym analizowano stosunek Polaków do zmiany codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego, nauki obsługi nowych urządzeń.

Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia (wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę) – co deklaruje 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu, to obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.) oraz zmiana przyzwyczajeń - sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.).

 

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). W odniesieniu do tych obszarów obserwuje się największą dysproporcję pomiędzy deklarowaną wagą tego rodzaju zmian w życiu a ich realizacją w praktyce.

 

Kto najczęściej zmienia swoje życie? – dobrze wykształceni mężczyźni w średnim wieku (35-55 lat). Najbardziej innowacyjne są osoby z wyższym wykształceniem: to one najczęściej poszukują nietypowych rozwiązań.

 

Lepsze życie dzięki nauce

Badacze analizowali również podejście Polaków do uczenia się i nauki. 85 proc. respondentów przyznaje, że to ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego, a dla 65 proc. nauka to wybór, nie konieczność.

 

Polacy lubią się uczyć: dla blisko 90 proc. to ogromna satysfakcja i duża wartość - nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści (73 proc.). Jednak pożytki te świetnie dostrzegają – np. deklarując, że zdobycze nauki czynią ich pracę bardziej efektywną (85 proc.).

 

- Blisko 80  proc. Polaków przyznaje, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia – zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentuje wyniki Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Postawy te dostrzegamy na co dzień w Salonie Zdrowia Baylab – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą, organizując otwarte warsztaty popularnonaukowe, cieszące się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

O firmie Bayer

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w  obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa.  Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2014, grupa Bayer zatrudniała 119 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 42,2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,5 mld €, a wydatki na badania i rozwój 3,6 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która wejdzie na giełdę jako nowa firma Covestro najpóźniej w połowie 2016 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska 

 

Kontakt: Monika Lechowska, tel. 22 572 35 16, baylab.pl@bayer.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dodatkowych danych z badania Barometr Bayer 2015, uprzejmie prosimy o kontakt: baylab.pl@baylab.com