05 marca 2018

Rozwiązania Bayer Digital Farming nareszcie dostępne dla europejskich rolników

Warszawa, 5 marca 2018 r. Bayer wprowadził aplikację xarvioTMFIELD MANAGER w pięciu krajach – Niemczech, Francji, Austrii, Polsce i na Ukrainie – dla pszenicy, jęczmienia, rzepaku,ziemniaka.To nowe cyfrowe rozwiązanie, pomagające rolnikom w zaawansowanej ochronie upraw oraz przewidywaniu wystąpienia zagrożeń ze strony agrofagów na ich polach.

xarvio

 

Nowe narzędzie pomoże w utrzymaniu dobrego stanu upraw, udzielając wskazówek dotyczących terminów iwłaściwego dawkowania środków ochrony roślin.Wesprze rolników w radzeniu sobie z niektórymi spośród najbardziej niszczycielskich chorób zbóż, takich jak septorioza paskowanai brunatna plamistość liści. Ich zwalczanie pociąga za sobą wysokie koszty, a choroby te mogą doprowadzić do istotnej utraty plonów, jeśli nie są monitorowane i nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte.

 

– xarvioField Managerumożliwia rolnikom bardziej proaktywne podejście do zarządzania uprawami, aby stale wyprzedzać o krok szkodniki i choroby – mówi Andree-Georg Girg, dyrektor w Bayer Digital Farming– Ponieważ aplikacja Field Managerjest dostępna również w wersji na smartfony, rolnicy w każdej chwili mają dostęp do bieżących informacji na temat stanu pól i otrzymują powiadomienia o zbliżaniu się odpowiedniego terminu dla zapewnienia ochrony ich uprawom – jedynie na tych polach, na których jest to konieczne, i w odpowiedniej dawce.

 

Aplikacja Field Manager na smartfony dzięki wszystkim swoim funkcjom – pomoże rolnikom zwiększyć wydajność pracy, oszczędzić pieniądze i czas – mówi Girg.

 

xarvioField Managerto internetowy system wspierający w podejmowaniu decyzji. Oferuje trzy podstawowe funkcje, niezbędne do proaktywnego, skutecznego i ukierunkowanego stosowania środków ochrony roślin:

 

  • Funkcja „Terminarz zabiegów”ustala właściwy moment zastosowania środka ochrony roślin, powiadamiając rolników o zagrożeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ograniczyć ryzyko rozwoju chorób i szkodników. Przetwarza wszystkie dostępne dane z pola i wykorzystuje sprawdzone moduły do ścisłego monitorowania zagrożeń określonymi agrofagami.

 

  • Funkcja „Status”umożliwia rolnikom sprawdzanie stanu ich pól w dowolnym momencie. Na ekranie smartfona wyświetlane są wszystkie przydatne informacje „w pigułce” –zagrożenie chorobami i atakiem szkodników, fazy wzrostu, szczegółowe dane o bieżącej i prognozowanej pogodzie. Aplikacja wysyła również przypomnienia o konieczności podjęcia działań w odpowiednim momencie i miejscu.

 

  • Funkcja „Opryskiwania strefowego” (w Polsce będzie dostępna w 2019 r.) precyzyjnie ustala właściwą dawkę dla określonych części pola. Często uaktualniane obrazy satelitarne są przetwarzane w celu określenia stref wegetacyjnych na polu, a dla każdej strefy wyliczana jest optymalna dawka produktu. Zalecenia są automatycznie nanoszone na mapy zmiennego dawkowania oprysków, które można pobrać do pamięci USB. Mapy są kompatybilne ze wszystkimi  terminalami najczęściej stosowanych opryskiwaczy.

 

– xarvioFIELD MANAGERto wartościowy system wsparcia w podejmowaniu decyzji, przeznaczony dla rolników. Dostarcza dostosowanych do danego pola wskazówek dotyczących terminów i dawkowania środków ochrony roślin. Zapewniając prognozy warunków pogodowych mających wpływ na opryskiwanie oraz informacje o rozwoju chorób i szkodników na polu, pomaga ponadto zmniejszyć element niepewności w procesie podejmowania decyzji – mówi Beate Wolter, odpowiedzialna za produkt FIELD MANAGER.

 

W poprzednim roku aplikację Field Manager przetestowało ponad 500 rolników z całego świata i wyniki były niezwykle przekonujące: bardziej ukierunkowane zastosowaniedzięki mapom zmiennego dawkowania produktóworaz optymalizacja strategii ochrony roślin umożliwiły rolnikom skuteczniejsze zwalczanie szkodników i chorób, co przełożyło się na wzrost rentowności o 65 zł na hektar.

 

Prosta instalacja

 

Rolnicy w łatwy sposób mogą korzystać z xarvioTM FIELD MANGER na swoim komputerze i smartfonie. Wystarczą tylko trzy proste kroki do uruchomienia aplikacji:

  1. Rejestracja na komputerze na stronie https://www.xarvio.com/pl-PL
  2. Uzupełnienie informacji o gospodarstwie i polach w wersji komputerowej 
  3. Pobranie aplikacji mobilnej i zalogowanie się używając loginu FIELD MANAGER. Informacje będą automatycznie zsynchronizowanie z kontem internetowym.

 

W najbliższych latach należy się spodziewać rozszerzenia aplikacji FIELD MANAGER o inne funkcjonalności, uprawy i kraje.

 

O firmie Bayer

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016 grupa Bayer zatrudniała ok. 99 600 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 34,9 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,2 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,4 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com

 

Kontakt:

Sophia Paulus, tel. +49 2173 38-7023

Email: sophia.paulus@bayer.com

sp                    (2018-0049)

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach I prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.