05 października 2017

Trójmiejski rynek usług dla biznesu przyciąga kolejnych inwestorów

Gdańsk, 5 października 2017 r. Bayer Service Center Gdańsk (SCG), który obchodzi właśnie swoje 5-lecie, ogłasza dalsze plany związane ze zwiększeniem zakresu obsługiwanych procesów. SGC liczy obecnie  blisko 400 pracowników, choć pierwotnie zakładano zatrudnienie 200 i obsługuje oddziały Bayer z ponad 20 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej, m.in. z Niemiec, Rosji, krajów skandynawskich i bałkańskich. Poza księgowością, zespoły specjalistów z gdańskiego Centrum, zlokalizowanego w Olivia Business Centre, zajmują się dziś także zarządzaniem projektami, projektowaniem graficznym czy wsparciem w obszarze transparentności.

W ciągu 5 lat liczba miejsc pracy oferowanych przez sektor usług dla biznesu podwoiła się, zarówno w Trójmieście, jak i w Polsce. Dynamicznie rozwinęło się także Bayer Service Center Gdańsk – stworzyliśmy kilkaset miejsc pracy, zainwestowaliśmy ponad 1,5 miliona złotych w kształcenie i rozwój pracowników, a 20 osób nauczyło się u nas zarządzać zespołem lub działem. Ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Do 2020 roku  planujemy zwiększyć liczbę pracowników do ponad 500 osób. Nasz zespół będzie wspierać dodatkowo kluczowe procesy biznesowe z nowych obszarów m.in. zakupów, obsługi klienta, kontrolingu czy usług dla pracowników. Tak jak dzisiaj, pracownicy będą mieli szansę na karierę praktycznie bez ograniczeń – mówi Remigiusz Wojciechowski, dyrektor Bayer Service Center Gdańsk.

 

W Gdańsku firma Bayer znalazła wszystko, co potrzebne do długoterminowego rozwoju tj. doskonale wykształconych pracowników, wsparcie ze strony instytucji publicznych oraz dostęp do najwyższej jakości powierzchni biurowej i infrastruktury transportowej.

 

Strategicznym celem Bayer jest centralizacja usług finansowych, wsparcia biznesu, IT i zarządzania projektami w celu uelastycznienia procesów, zwiększenia wydajności i wzrostu konkurencyjności, przy utrzymaniu obecnego wysokiego poziomu jakości. Dlatego centra usług wspólnych są istotnym elementem struktury firmy zarówno w skali regionalnej jak i globalnej – powiedział podczas konferencji Marcus Baltzer, prezes Bayer w Polsce.

 

Trójmiasto jak magnes

 

Nie tylko Bayer docenił potencjał biznesowy Pomorza. Według raportu ABSL z 2016 r.  Trójmiasto jest drugą najlepszą lokalizacją dla nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, a na  tegorocznym rozdaniu nagród CEE Shared Services and Outsourcing Awards trójmiejska aglomeracja otrzymała tytuł najdynamiczniej rozwijającego się ośrodka, między innymi dzięki 10 projektom inwestycyjnym zrealizowanym w 2016 r. przy udziale Invest in Pomerania.

 

Inwestycje w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu wspierają rozwój trójmiejskiego rynku. Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich aglomeracji, a Trójmiasto zajmuje czołowe miejsce w rankingach dotyczących przyjaznych miejsc do życia w Polsce – mówi Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania.

 

 Trójmiasto jest doskonałym miejscem do życia, co potwierdzają choćby badania Diagnozy Społecznej , według których  mieszkańcy Gdyni i  Gdańska są najbardziej zadowoleni z miejsca, w którym żyją. To również miejsce do rozwoju biznesu, zwłaszcza w obliczu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na obsługę coraz bardziej skomplikowanych procesów biznesowych. Rozwój sektora usług wspólnych jest wynikiem budowania najbardziej efektywnych modeli funkcjonowania korporacji, w ramach których korzystanie z zasobów wewnętrznych przynosi  wzrost efektywności. Współczesne usługi dla biznesu oferują wysoko zaawansowane procesy oparte na wiedzy i doświadczeniu. Takie właśnie procesy obsługuje ok. 120 trójmiejskich centrów nowoczesnych usług biznesowych, które zatrudniają ok. 21 000 pracowników. Przewidywane tempo wzrostu zatrudnienia wynosi 20% rocznie, co pozwoli pomorskim centrom osiągnąć do 2025 r. wynik niemal 60 tys. pracowników.

 

Liczne zachęty dla biznesu

 

Trójmiasto jest bardzo dobrze przygotowane do współpracy z inwestorami od strony infrastruktury biurowej. Oferuje niemal 633 000 m kw. nowoczesnych biur, a kolejne 150 000 m kw.  jest w budowie. Takie zasoby pozwalają nowemu inwestorowi lub firmie już działającej na rynku na otwarcie biura w ciągu dwóch do trzech miesięcy.

 

- Z dumą obserwujemy dynamiczny rozwój firmy Bayer w Olivia Business Centre. Spółka od pięciu lat intensywnie i z zaangażowaniem współtworzy gospodarczy i osobowy potencjał Gdańska, przyczyniając się istotnie do wzrostu rynkowej konkurencyjności całego naszego regionu – podkreśla Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre. – Życzymy jej pracownikom i współpracownikom niespożytej energii i dalszych wymiernych sukcesów. Jestem głęboko przekonany, że te będą udziałem całej firmy.

 

Rozwojowi sektora nowoczesnych usług dla biznesu sprzyja też współpraca pomorskich uczelni z obecnymi w regionie inwestorami. Powstają na nich wyspecjalizowane programy nauczania odpowiadające na potrzeby poszczególnych firm. Tutejsi studenci wyróżniają się też doskonałą znajomością języków obcych, także tych mniej znanych, jak np. skandynawskie czy bałkańskie.

Rynek cenionego pracownika

 

Rosnąca specjalizacja, innowacyjne technologie i zaawansowane procesy biznesowe zmieniają rynek pracy. W latach 2013-2016 zatrudnienie w trójmiejskim sektorze usług dla biznesu wzrosło o 100%. W ciągu kilku ostatnich lat sprowadziło się tu wiele korporacji, a wachlarz firm o podobnym profilu działalności jest coraz większy, dlatego firmy walczą o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników. Panuje coraz silniejszy konsensus dotyczący tego, że mamy obecnie do czynienia z tzw. „rynkiem pracownika”.

 

Bayer oferuje pracownikom SCG możliwość rozwoju i kariery w międzynarodowym środowisku, podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w projektach oraz szkoleniach. Relacje z nimi opieramy na wzajemnym zaufaniu, dlatego m. in. oferujemy elastyczny czas pracy i pracę zdalną. Zatrudniamy także studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów uczelni wyższych. To możliwość startu zawodowego w globalnej firmie o uznanej marce, pakiet szkoleń, staże, dostęp do najnowszych technologii  i szanse rozwoju zawodowego  dzięki udziałowi w ciekawych projektach – powiedział Remigiusz Wojciechowski z Bayer SCG.

 

Firmy działające w sektorze usług dla biznesu mają świadomość, że wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe są tylko jednym z parametrów decydujących o atrakcyjności ich oferty dla przyszłych pracowników. Niemal równie ważne okazuje się bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazna atmosfera w pracy, stabilna sytuacja finansowa firmy.

 

Rosnąca specjalizacja i nowoczesne technologie biznesowe zmieniają rynek pracy. Firmy wdrażają coraz to nowsze metody i narzędzia przyciągania i utrzymywania pracowników. Popularne stało się szukanie pracy przez media społecznościowe, a w wielu firmach funkcjonuje program polecający kandydatów przez już zatrudnionych pracowników – mówi Agata Witczak, dyrektor oddziału i dyrektor ds. personalnych Thomson Reuters w Gdyni.

 

Polska liderem europejskiego rynku usług dla biznesu

 

Polska należy do najważniejszych lokalizacji usług biznesowych na świecie. Inwestorzy, zwłaszcza europejscy, biorą pod uwagę istotne czynniki, na przykład poziom wykształcenia pracowników i ich znajomość języków, stan infrastruktury i bezpieczeństwa prawnego, dostępność powierzchni biurowych, a także kulturę pracy, innowacyjność, a nawet relatywnie niewielką różnicę czasową między biurami centrali a centrum usług. O szybkiej ewolucji rynku usług dla biznesu w Polsce świadczą choćby dane, wskazujące, że  ok. 85 proc. centrów obsługuje dziś bardziej złożone procesy niż przed rokiem  oraz rosnące zatrudnienie w tzw. centrach kompetencji oraz centrach R&D.

 

Kontakt:

 

Biuro prasowe Bayer
Questia
Anna Hadrych, Account Manager
tel. + 48 602 353 564
e-mail: ahadrych@questiapr.pl

Bayer
Monika Lechowska, Communication
 tel.: + 48 22 572 35 16
e-mail: monika.lechowska@bayer.com

O Service Center Gdańsk


Service Center Gdańsk (SCG) to centrum usług biznesowych firmy Bayer. W ramach globalnej sieci Shared Service Center Delivery Network (SSCDN) SCG obsługuje oddziały Bayer w ponad 20 państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej, m.in. Niemczech, Rosji, krajach skandynawskich czy bałkańskich. Obecnie Centrum zatrudnia ponad 400 osób, które w międzynarodowym środowisku, posługując się 15 językami, wspierają pracowników, klientów oraz kontrahentów firmy Bayer.
Głównym obszarem działalności SCG jest księgowość. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem portfolio usług o nowe procesy, np. source-to-pay, order-to-cash, controlling czy visual design.
SCG posiada certyfikaty ISO 9001 i 22301 (co jest unikatowe na rynku), które potwierdzają jakość procesów oraz ciągłość ich dostarczania.

Bayer Shared Service Center Delivery Network


Shared Service Center Delivery Network (SSCDN) to globalna sieć centrów biznesowych zlokalizowanych w Gdańsku, Barcelonie (Hiszpania), Manili (Filipiny), Szanghaju (Chiny), Leverkusen (Niemcy) i San Jose (Kostaryka). Zatrudnionych w nich jest ponad 2000 osób.
Centralizacja, standaryzacja i automatyzacja procesów w SSCDN przynosi zwiększenie wydajności i wzrost konkurencyjności. Dodatkowo, dzięki SSCDN Bayer może w elastyczny sposób realizować strategiczne decyzje o globalnym zasięgu.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju.

W roku podatkowym 2016, grupa Bayer zatrudniała ok. 115 200 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 46,8 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,7 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska  

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.

 

O Invest in Pomerania

Invest in Pomerania to regionalna inicjatywa, która w oparciu o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Działania Invest in Pomerania prowadzone są  w ramach unikatowego systemu opartego na bliskiej współpracy między różnymi podmiotami zajmującymi się obsługą inwestorów w województwie pomorskim. Koordynatorem tych działań jest Agencja Rozwoju Pomorza. Invest in Pomerania oferuje szerokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także kompleksową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie One-Stop. www.investinpomerania.pl

 

Olivia Business Centre

Olivia Business Centre ulokowane w geograficznym centrum Trójmiasta, to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się hubów biznesowych w Polsce. W Olivii swoje siedziby mają topowe światowe korporacje, jak Amazon, Bayer czy PwC, największe polskie marki, np. Energa, Omida, VTS, dynamicznie rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy, instytucje oraz organizacje wsparcia biznesu. Tu działa jeden z najprężniej rozwijających się coworkingów w Polsce, O4, z przestrzenią sprzyjającą współpracy, spotkaniom, rozmowom i budowaniu relacji.

 

Olivia, ulokowana w bliskim sąsiedztwie kampusu uniwersyteckiego, ściśle współpracuje z UG i innymi uczelniami wyższymi, prowadząc liczne projekty, dzięki którym studenci zyskują m.in. praktyczną wiedzę (tu m.in. rozbudowany program O4 Students). W Olivii zlokalizowane są np. BPO Education Center Sopockiej Szkoły Wyższej, Gdańska Fundacja Kształcenia Managerów, Infoshare Academy, Centrum Rozwoju Talentów oraz Job Office, służące profesjonalnym wsparciem na każdym etapie rozwoju zawodowego.

 

Olivia jest miejscem, w którego misję wpisane są współpraca, inspiracja oraz rozwój. Realizowane są tu więc atrakcyjne projekty międzysektorowe i międzybranżowe, wdrażany program mentoringu z udziałem specjalistów np. z Doliny Krzemowej, od 2013 r. funkcjonuje zaś Olivia Synergy, inicjatywa dedykowana społeczności pracowników Olivia Business Centre, w ramach której organizowane są wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe (np. Olivia Cooltura, Olivia Camerata czy Olivia Sport). Łącznie pod egidą i w Olivia Business Centre odbywa się rocznie ponad 500 eventów: konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań autorskich, mentorskich, koncertów, forów oraz debat.

 

Olivia ze szczególną uwagą dba o dobrostan pracowników. W sercu OBC powstaje właśnie wypełniony zielenią ogród zimowy, miejsce relaksu i spotkań pracowników Olivii w ciągu dnia, strefa wydarzeń artystycznych, dedykowanych też mieszkańcom metropolii Gdańskiej – wieczorami.