Kod etyczny Bayer

Bayer jest globalną organizacją działającą w dziedzinie ochrony zdrowia i żywienia. Funkcjonujemy w skali całego świata, uważając się za aktywnego członka wszystkich społeczności, w których jesteśmy obecni. Obecności tej towarzyszy odpowiedzialność, której staramy się sprostać, przestrzegając jasno określonych zasad wyrażających naszą podstawową filozofię etyczną. Zasady te decydują o tym, jak sami się postrzegamy i jak chcielibyśmy, aby postrzegali nas inni.

Godność i prawa człowieka

Poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka stanowi etyczną podstawę wszystkich naszych działań. Traktujemy innych sprawiedliwie i z szacunkiem, niezależnie od ich religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, kultury, płci czy orientacji seksualnej. Cenimy i pielęgnujemy różnorodność.

Nauka i innowacje

Jesteśmy przekonani, że nauka i innowacje są niezbędnym warunkiem społecznego postępu, pomyślności i decyzji politycznych. Opowiadamy się za ciągłymi badaniami i rozwojem na najwyższym poziomie i stale pracujemy nad tworzeniem nowych, lepszych produktów zaspokajających potrzeby naszych klientów i przynoszących korzyści społeczeństwu. Nasze zaangażowanie w naukę i innowacje stanowi, wraz z akceptacją społeczną, fundament naszego sukcesu ekonomicznego.

Zrównoważony rozwój

Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem i zobowiązujemy się do działania w sposób ekonomicznie, ekologicznie i społecznie odpowiedzialny. Tych samych standardów oczekujemy od naszych partnerów w całym łańcuchu wartości.

Odpowiedzialność społeczna

Bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności społecznej i bierzemy udział we wspólnych projektach oraz działaniach partnerskich ze środowiskiem naukowym i całym społeczeństwem. W ten sposób tworzymy dodatkowe korzyści.

Dialog, transparentność i współpraca

Działamy na rzecz dialogu, transparentności oraz współpracy w naszych kontaktach z opinią publiczną.

Uczciwa konkurencja

Cenimy rzetelną konkurencję oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich naszych interesariuszy. Uczciwość stanowi podstawę wszystkich naszych wartości, nie tolerujemy nielegalnych działań.

Najwyższe standardy

Bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym priorytetem. Dążymy do utrzymania najwyższych standardów w zakresie produktu, procesu i bezpieczeństwa pracy.

Bezpieczne użytkowanie

Działamy na rzecz zapewnienia bezpiecznego użytkowania i korzystania z naszych produktów. Informujemy naszych klientów o zaletach oraz ryzyku.

Które wartości jednoczą naszych pracowników?

Nasza kultura korporacyjna jest zbudowana na wartościach LIFE, mocno zakorzenionych w firmie i stanowiących dla nas wskazówki w codziennej pracy. Na te wartości składają się: „Leadership” (przywództwo), „Integrity” (uczciwość), „Flexibility” (elastyczność) i „Efficiency” (wydajność).