Misja - Science For A Better Life

Bayer jest światowej klasy firmą innowacyjną o ponad 150-letniej historii, działającą w dziedzinie ochrony zdrowia i rolnictwa. Opracowujemy nowe cząsteczki, które będzie można zastosować w innowacyjnych produktach i rozwiązaniach chroniących zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.

Nasza działalność badawczo-rozwojowa opiera się na głębokim zrozumieniu procesów biochemicznych zachodzących w żywych organizmach.

 

Dzięki naszym produktom przyczyniamy się do znajdowania rozwiązań na najważniejsze

wyzwania naszych czasów. Rosnąca liczba ludności na świecie i starzejące się społeczeństwa potrzebują lepszej opieki medycznej i odpowiednich dostaw żywności.

 

Bayer poprawia jakość ludzkiego życia poprzez zapobieganie chorobom, łagodzenie ich skutków i leczenie. Pomagamy również zapewnić niezawodne dostawy wysokiej jakości żywności, pasz oraz surowców roślinnych.

 

Naszym celem jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera na naszych rynkach i tworzenie wartości dla naszych klientów, udziałowców i pracowników. Dlatego nasza strategia ma na celu pomoc w rozwiązaniu najbardziej palących wyzwań, którym musi stawić czoło ludzkość. Poprzez wyjątkowo skuteczną realizację tego celu możemy również zwiększać dochodowość firmy.

Nasz biznes prowadzimy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wypełniania naszych zobowiązań społecznych i etycznych z jednoczesnym poszanowaniem interesariuszy.

Pracownicy wykazujący się pasją do wprowadzania innowacji mogą się cieszyć w Bayer doskonałymi możliwościami rozwoju.

 

O tym mówi nasza misja: