Nazwiska, liczby, fakty

Bayer jest światowej klasy innowacyjną spółką o ponad 150-letniej historii, działającą przede wszystkim w dziedzinie opieki zdrowotnej i rolnictwa. Nasze innowacyjne produkty pozwalają nam odpowiadać na najbardziej palące wyzwania, jakie stawiają nam czasy, w których żyjemy. Rosnąca populacja i starzejące się społeczeństwo potrzebuje jeszcze lepszej opieki medycznej i odpowiednich dostaw żywności. Bayer poprawia jakość życia ludzi poprzez zapobieganie, łagodzenie i leczenie chorób. Pomagamy zapewnić bezpieczne, wysokiej jakości produkty spożywcze, pasze oraz surowce roślinne.

Opracowujemy nowe cząsteczki, które będzie można zastosować w innowacyjnych produktach i rozwiązaniach chroniących zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Nasza działalność badawczo-rozwojowa opiera się na głębokim zrozumieniu procesów biochemicznych zachodzących w żywych organizmach.

Naszym celem jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera na naszych rynkach i tworzenie wartości dla naszych klientów, udziałowców i pracowników. Dlatego nasza strategia ma na celu pomoc w rozwiązaniu najbardziej palących wyzwań, którym musi stawić czoło ludzkość. Poprzez wyjątkowo skuteczną realizację tego celu możemy również zwiększać dochodowość firmy.

Nasz biznes prowadzimy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wypełniania naszych zobowiązań społecznych i etycznych z jednoczesnym poszanowaniem interesariuszy. Pracownicy wykazujący się pasją do wprowadzania innowacji mogą się cieszyć w Bayer doskonałymi możliwościami rozwoju.

O tym mówi nasza misja:

Wyłączna koncentracja na Life Science

Po wyodrębnieniu działalności MaterialScience, teraz Covestro*, Bayer koncentruje się na rozwoju firmy w obszarach Life Science. Nasze biznesy zajmują wiodące pozycje na napędzanych innowacjami, wciąż rosnących rynkach. Posiadamy silne, atrakcyjne i zrównoważone portfolio, które jest odporne na wahania popytu i potencjalne ryzyka.

Dotychczasowa struktura organizacyjna została zastąpiona nową, zintegrowaną organizacją pod parasolem silnej marki Bayer. Działalność spółki zarządzana jest w trzech działach: Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science oraz jednostce biznesowej Animal Health.

Firma nadal obsługiwana jest przez jednostki związane z funkcjami korporacyjnymi, Bayer Business Services oraz spółkę serwisową Currenta. Dotychczasowe Technology Services zostały zintegrowane z Bayer AG, tworząc funkcję Engineering and Technology.