Wartości LIFE

Słowo „LIFE” stanowi akronim złożony z pierwszych liter kluczowych wartości Bayer. Na te wartości składają się: „Leadership” (przywództwo), „Integrity” (uczciwość), „Flexibility” (elastyczność) i „Efficiency” (wydajność). Każda z tych czterech wartości jest reprezentowana przez siedem przykładów.L

Leadership

 • Bądź oddany ludziom i pracy
 • Wykazuj osobisty zapał, inspiruj i motywuj innych
 • Bądź odpowiedzialny za działania i wyniki, sukcesy i porażki
 • Traktuj innych sprawiedliwie i z szacunkiem
 • Udzielaj jasnych, szczerych i terminowych informacji zwrotnych
 • Postępuj konstruktywnie w razie konfliktów
 • Twórz wartość dla wszystkich naszych interesariuszy

I

Integrity

 • Bądź wzorem do naśladowania.
 • Stosuj prawo, przepisy i dobre praktyki biznesowe
 • Ufaj innym i twórz relacje oparte na zaufaniu
 • Bądź uczciwy i rzetelny
 • Słuchaj uważnie i porozumiewaj się właściwie
 • Zapewniaj trwałość rozwoju: zachowaj równowagę pomiędzy krótkoterminowymi wynikami a długookresowymi wymaganiami
 • Dbaj o ludzi, bezpieczeństwo i środowisko

F

Flexibility

 • Aktywnie wprowadzaj zmiany
 • Bądź gotów do dostosowania się do przyszłych trendów i potrzeb
 • Kwestionuj status quo
 • Myśl i działaj z myślą o kliencie
 • Wyszukuj okaz je i podejmuj wkalkulowane ryzyko
 • Miej otwarty umysł
 • Ucz się przez całe życie

E

Efficiency

 • Rozważnie zarządzaj zasobami
 • Koncentruj się na działaniach, które tworzą wartość
 • Wykonuj rzeczy prosto i skutecznie
 • Realizuj zadania uwzględniając odpowiednie ceny, tempo i jakość
 • Bądź odpowiedzialny za konsekwentne wykonywanie zadań
 • Nawiązuj współpracę w celu uzyskania lepszych rozwiązań
 • Przyspieszaj podejmowanie dobrych decyzji