Informacje dla Dostawców

Kodeks postępowania dostawców firmy Bayer

 
„Zrównoważony rozwój“ to przyjęte na całym świecie podejście do utrzymywania wzrostu gospodarczego bez szkody dla naszej planety i wyczerpywania jej zasobów. Służy ono jednocześnie poprawie jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Ziemi.
Zrównoważony rozwój uznaje się za istotny czynnik sukcesu każdej firmy oraz gwarancję jej przyszłego wzrostu.

Jako członek-założyciel inicjatywy United Nations Global Compact, Bayer jest jedną z firm, które starają się podporządkować swoją działalność i strategie dziesięciu powszechnie akceptowanym zasadom w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego kodeksu.

Kodeks postępowania dostawców

otwórz w przeglądarce (PDF - 1.1 MB)
pobierz (archiwum ZIP - 1 MB)

 

OWN - Ogólne warunki nabycia towarów i usług

 

Przy zawieraniu umów zakupu usług i towarów przez Bayer Sp. z o.o. zastosowanie mają Ogólne Warunki Nabycia, które określają relacje prawne pomiędzy Dostawcami a Bayer Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

OWN - ogólne warunki nabycia towarów i usług

otwórz w przeglądarce (PDF - 663 KB)
pobierz (archiwum ZIP - 646 KB)

 

  

Informacja o zasadach wystawiania faktur dla Bayer


Po wykonaniu przez Dostawcę uzgodnionych świadczeń na rzecz Bayer Sp. z o.o. zastosowanie mają wytyczne dotyczące wystawiania faktur dla Bayer.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Informacja o zasadach wystawiania faktur dla Bayer

otwórz w przeglądarce (PDF - 100 KB)
pobierz (archiwum ZIP - 90 KB)


  

Warunki nabycia wynikające z Kodeksu Przejrzystości INFARMA


Przy zawieraniu umów zakupu usług i towarów przez Bayer Sp. z o.o. zastosowanie mają Warunki nabycia wynikające z Kodeksu Przejrzystości INFARMA.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Warunki nabycia wg Kodeksu Przejrzystości INFARMA

otwórz w przeglądarce (PDF - 236 KB)
pobierz (archiwum ZIP - 140 KB)