Wsparcie w 2015 r.

 

NoNazwaZakres i forma współpracyKwota wsparcia

1.Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół działania edukacyjne związane ze Światowym Dniem Chorób Rzadkich25 000
2."SezaM" Śłąskie Stowarzyszenie Chorych na SMWsparcie przychodni15 000
3."SezaM" Śłąskie Stowarzyszenie Chorych na SMDarowizna zestawów (therapy aids) dla pacjentów7 360
4.Stowarzyszenie Zyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD cele statutowe - edukacja w zakresie zdrowia i promocja zdrowia5 000
5.Fundacja "Tam i z powrotem"działanie Centrum Edukacji Zdrowotnej20 000
6.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada GłównaInfolinia40 000
7.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada GłównaBezpłatne konsultacje neurologiczne10 000
8.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada GłównaGazeta SM Express5 000
9.Retina AMD Polska przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych na temat schorzeń siatkówki25 000
10.Polski Związek Niewidomych warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie współpracy z pacjentem niewidomym i niedowidzącym5 000
11.Fundacja "Tam i z powrotem"150 zestawów edukacyjnych dla pacjentów14 513
12.Fundacja "Okulistyka 21"dofinansowanie punktu konsutacyjnego dla pacjentów z AMD w Poznaniu15 000
13.Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznychorganizacja Forum Pacjentów Onkologicznych10 000
14.Stowarzyszenie "Serce Dla Arytmii" przebudowa strony internetowej5 000
15.Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół działania edukacyjne zwiazane ze Światowym Dniem Nadciśnienia Płucnego11 500
16.Polskie Amazonki Ruch Społeczny kampania edukacyjna na rzecz chorych z rakiem tarczycy10 000
17.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Głównapaski do pomiaru cukru we krwi - do użycia podczas eventu w Warszawie307
18.Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w sztafecie maratońskiej Ekiden4 220
19.Fundacja Onkologiczna Osób Młodych "Alivia" cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Biegu Powstania Warszawskiego4 220
20.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada GłównaWsparcie finansowe Konferencji Prasowej38 500
21.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział WrocławDarowizna zestawów (therapy aids) dla pacjentów4 361
22.Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" wydawanie biuletynu stowarzyszenia i inne działania edukacyjne25 000
23.Fundacja "Tam i z powrotem"opracowanie i wydanie broszury nt. raka wątroby30 750
24.Fundacja NeuropozytywniRozwój Polskiej Rady Móżgu3 000
25.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada GłównaKampania Symfonia Serc7 000
26.Fundacja Udaru Mózgudziałania w kierunku poprawy sytuacji osób po udarze i w profilaktyce udarowej40 000
27.Fundacja "Razem w Chorobie" szkolenie dla przedstawicieli organizacji pacjentów24 000
28.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział SzczecinDarowizna pienięzną dla PTSR Szczecin na dofinansowanie projektu badawczego dot. aktywnosci zawodowej chorych na SM10 000
29.Fundacja Udaru Mózgucele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Biegu na Piątkę w ramach Maratonu Warszawskiego4 220
30.Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST przygotowanie internetowych materiałów edukacyjnych dla pacjentów3 200
31.Fundacja "Serce Dla Arytmii" dofinansowanie do publikacji książki nt. arytmii20 000
32.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział KońskieDofinansowanie wyjazdu warsztatowo-integracyjnego mającego na celu poprawę kondycji psychicznej osób dotkniętych SM3 000
33.Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół na organizację I Meczu Charytatywnego o Puchar Stowarzyszenia4 000
34.Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Biegu Niepodległości4 220
35.Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilięcele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Półmaratonie w Gdyni4 220
36.Stowarzyszenie Retina AMD Polska Adaptacja materiałów zagranicznych organizacji pacjentów, druk niektórych materiałów, pozyskiwanie informacji potrzebnych do prowadzenia infolinii12 000
37.Fundacja "Tam i z powrotem"przekazanie 100 edukacyjnych zestawów dla pacjentów9 675
38.Fundacja "Serce Dla Arytmii" Badanie potrzeb osób z migotaniem przedsionków i ich rodzin8 000
39.Stowarzyszenie AMD opracowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie sekcji na temat cukrzycowego obrzęku plamki na stronie internetowej stowarzyszenia11 000
40.Fundacja Onkologiczna Osób Młodych "Alivia" darowizna przekazana w ramach partnerstwa w Koncercie Świątecznym w Filharmonii na dofinansowanie projektu "Onkomapa" i innych projektów fundacji20 000
41.Fundacja "Tam i z powrotem"sponsoring kalendarza charytatywnego15 000